Gå till huvudinnehållet

Nyheter|24 jul, 2019

Ny SIFO: 8 av 10 svenskar vill att politikerna prioriterar investeringar i järnvägar framför utbyggnad av flygplatser

Järnväg Sverige

Så många som 82 procent av svenskarna vill se investeringar i järnvägar framför utbyggnad av flygplatser. Det visar en färsk SIFO-undersökning, gjord på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Den visar också att en utbyggnad av Arlanda inte har stort folkligt stöd eftersom det är enbart två av tio svenskar som stödjer flygplatsutbyggnaden. 

Det är bara några månader kvar innan regeringen ska presentera den första klimatpolitiska handlingsplanen för hur utsläppen ska minska i linje med de svenska klimatmålen. Trots det pågår nu diskussioner inom regeringen om att bygga ut Arlanda flygplats för att möjliggöra en dubblering av antalet passagerare som passerar flygplatsen till 2040. En utbyggnad som skulle gå helt emot såväl de svenska klimatmålen som Parisavtalet.
 
–De senaste månadernas debatt om flyget har helt klart påverkat svenskarna. De vill ha mer och bättre tågförbindelser.  De vill inte heller att politikerna ska satsa miljarder på utbyggnad av flygplatser, säger Ola Hansén, senior klimat- och energipolitisk expert på Världsnaturfonden WWF.
 
I WWFs SIFO-undersökning från månadsskiftet juni-juli framgår att svenskarna är skeptiska mot att politikerna ska satsa på en utbyggnad av såväl Arlanda som övriga flygplatser i Sverige. Ungefär dubbelt så många svarar att de inte vill se en utbyggnad av flygplatser jämfört med de som stödjer en utbyggnad (41 procent i jämförelse med 20 procent) och samma gäller för en potentiell utbyggnad av Arlanda (38 procent i jämförelse med 20 procent). Resterande svarade att de inte visste, var tveksamma eller varken eller.
 
I diskussionerna kring flyget har ofta flygtrafiken till norra Sverige lyfts fram som anledning till att man bör bygga ut flygkapaciteten på Arlanda. Det saknar dock stöd hos svenskarna i norra Sverige där stödet för att inte bygga ut vare sig Arlanda eller andra flygplatser är lika litet som i övriga Sverige.
 
Till skillnad mot det svaga stödet för utbyggnad av flygplatser så är stödet för investeringar i järnvägar mycket starkt bland den svenska befolkningen. 78 procent av svenskarna instämmer med att Sverige bör investera mer i järnvägar. På frågan om vad svenskarna vill att politikerna ska prioritera av järnvägar och flygplatser är resultatet glasklart. Så många som 82 procent svarar till förmån för järnvägen och enbart 9 procent vill prioritera flygplatserna högst. I de uppgifter som figurerat i media väntas en utbyggnad av enbart Arlanda kosta skattebetalarna 75 miljarder kronor. Därutöver tillkommer alla andra investeringar i flygplatser som görs.
 
–Vi väntar fortfarande på besked om när utbyggnaden av järnvägsnätet kan börja. Det är viktigt att regeringen nu inte väljer att lägga pengarna på ökat flygande, som oundvikligen leder till ökade utsläpp, utan istället växlar upp investeringarna för ny järnväg, säger Ola Hansén.
 
 
Mer om undersökningen:
Totalt genomfördes 1190 intervjuer av Kantar Sifo den 24-28 juni 2019. Respondenterna motsvarar ett riksrepresentativt urval från Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel.
 
 
Resultat från undersökningen:
  • 41 procent vill inte att det ska investeras mer i utbyggnad av flygplatser i jämförelse med 20 procent som vill se en utbyggnad. Dubbelt så många är därmed emot som de som stödjer ökade satsningar.
  • Endast 2 av 10 svenskar är för en utbyggnad av Arlanda. Nära dubbelt så många svenskar är emot en utbyggnad (38 procent) som de som stödjer utbyggnaden.
  • Svagast stöd för en utbyggnad av Arlanda finns bland väljare som sympatiserar med Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Samma gäller för en utbyggnad av flygplatser generellt i Sverige.
  • 78% av svenskarna instämmer med att Sverige bör investera mer i järnvägar, en majoritet instämmer helt och hållet (58 procent).
  • 8 av 10 svenskar (82 procent) vill att Sverige prioriterar investeringar i järnvägar högre än investeringar i flygplatser. Endast 9 procent vill prioritera flygplatserna högst.
  • 50% av svenskarna instämmer med att våra politiker borde göra mer för att begränsa utsläppen från flyget. 21% instämmer inte.
 
Bakgrund kring flygets klimatpåverkan:
Det svenska flygresandet står för en relativt liten andel utsläpp i förhållande till andra utsläppsområden i den svenska utsläppsstatistiken. Om vi däremot ser till våra totala utsläpp så är svenskarnas utsläpp från flyget betydligt större eftersom andra länder till största del får bära våra utsläpp från utrikesflyget. Den svenska befolkningens totala klimatpåverkan från flyget svarar för lika stora utsläpp som hela personbilstrafiken i Sverige.
 
 
I dag genererar svenskarnas flygande utsläpp på mer än ett ton per person och år. Det är ungefär samma nivå som alla våra utsläpp från hela vårt leverne kan vara totalt om vi ska nå Parisavtalet vid 2050. I genomsnitt flyger vi i Sverige nästan fem gånger så mycket som det globala genomsnittet.
 
 
Sett till individens val och var man kan påverka sina utsläpp så finns det inga andra val som kan minska ens klimatpåverkan mer än att minska sitt flygande.
 
 
Svenskarnas flygande har faktiskt minskat under årets fem första månader. Bland annat visar WWFs Klimatbarometer 2019 som genomfördes i januari att var fjärde svensk (23 procent) uppger att de valt bort flygresor för att minska sin klimatpåverkan under det senaste året, en ökning med 6 procentenheter från året innan. Nästan var femte svensk (18 procent) har under det senaste året valt tåg framför flygresa för att minska sin klimatpåverkan.
 
 

Frågeställningar

Sverige bör investera i utbyggnad av flygplatser

Sverige bör investera i en utbyggnad av Arlanda flygplats

Våra politiker och beslutsfattare borde göra mer för att begränsa utsläppen från flyget

Sverige bör investera i utbyggnad av flygplatser

Sverige bör investera mer i järnvägar

Sverige bör investera i en utbyggnad av Arlanda flygplats

Vilket av följande bör Sverige prioritera högst i sina investeringar?

Totalt genomfördes 1190 intervjuer av Kantar Sifo på uppdrag av Världsnaturfonden WWF den 24-28 juni 2019.
Respondenterna motsvarar ett riksrepresentativt urval från Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel.

Kontaktuppgifter:

Ola Hansén, senior klimat- och energiexpert, Världsnaturfonden WWF, 0702808033

Madeleine van der Veer, ansvarig samhällspolitik, Världsnaturfonden WWF, 0702924412

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se