Gå till huvudinnehållet

Nyheter|16 dec, 2016

Nytt globalt förslag: Klimattesta investeringar för klimatusläpp

borsen-original-ww12-1.jpg

Färre svenska turister uppger att de köpt souvenirer av elfenben och andra vilda djur när de är ute och reser. Det visar en färsk Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av WWF. På fem år har andelen som säger att de köpt souvenirer av hotade djur minskat med 40 procent.

Företag och investerare bör redovisa klimatrelaterade risker som påverkar deras affärsplaner, rekommenderar en arbetsgrupp ledd av  Michael Bloomberg på uppdrag av Financial Stability Board (FSB) 1. WWF välkomnar detta steg mot ökad transparens och uppmanar finansministrar, myndigheter och marknadens aktörer att göra sådan redovisning obligatorisk. Den information som redovisas bör användas för att stresstesta företags och investerares portföljer mot Paris-avtalets klimatmål att begränsa den globala uppvärmingen “väl under 2°C”.

Arbetsgruppen, Task-force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), presenterade sina rekommendationer den 14 december i London, och öppnar nu för en remissperiod till den 12 februari för att samla in synpunkter från olika intressenter.

Margaret Kuhlow, ledare för WWF International Finance Practice:
“Vi uppskattar det ledarskap som FSB:s ordförande Mark Carney visat och välkomnar arbetsgruppens rekommendationer för att redovisa de klimatrelaterade risker och möjligheter som företag och investerare står inför. Vi anser att redovisningen måste innehålla framåtblickande klimatscenarier för att ge marknaden meningsfull information om hur företag och finansiella portföljer ligger till i förhållande till Paris-avtalets klimatmål. G20-länderna bör ge sitt stöd till rekommendationerna och säkerställa att de tillämpas brett på marknaden.”

Magnus Emfel, senior rådgivare för Hållbar ekonomi, Världsnaturfonden WWF:
”I Sverige har regeringen med berörda myndigheter samt branschorganisationer tagit inledande steg för att ge sparare information om företags och finansiella portföljers exponering mot klimatrisker. TCFD:s rekommendationer bör ses som en uppmaning att ta nästa steg och komplettera nuvarande mått för t ex CO2-fotavtryck med framåtblickande nyckeltal som visar om företagens och portföljernas bidrag ligger i linje med vetenskapliga scenarier för att hålla oss under 2°C.”

Notes to the editor:

1. Arbetsgruppen ‘Task Force on Climate-related Financial Disclosures’, bildad av ordföranden för Financial Stability Board och chefen för Bank of England, Mark Carney, och ledd av Michael Bloomberg, fick i uppgift att ta fram rekommendationer för vilken klimatrelaterad information som bör ingå i finansiell redovisning, i syfte att minska risker och bidra till att hejda klimatförändringarna. https://www.fsb-tcfd.org/

2. I rapporten ‘Green bonds must keep the green promise!’ (på engelska), publicerad i juni 2016, uppmanar WWF till samverkan för att stödja utvecklingen av en effektiv och trovärdig standard för gröna obligationer som därefter måste bli norm för hela obligationsmarknaden.: http://wwf.panda.org/wwf_news/?270436/WWF-calls-for-industry-standards-in-the-Green-Bond-market-to-bolster-a-sustainable-economy

3. WWF deltar för närvarande i två samarbetsprojekt för utveckling av nya verktyg med vilka företag och investerare kan analysera sina mål respektive portföljer i förhållande till vetenskapliga klimatscenarier: Science-Based Targets och Sustainable Energy Investment Metrics.

För ytterligare information:

Marie von Zeipel
Pressansvarig
070-629 10 77
Marie.vonZeipel@wwf.se

Magnus Emfel
Senior rådgivare Hållbar ekonomi
070-541 98 02
magnus.emfel@wwf.se

Website: www.wwf.se/hallbarekonomi

Twitter: @WWFSverige

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se