Gå till huvudinnehållet

Nyheter|31 jan, 2019

Olagliga dumpningen av fisk fortsätter

sill-foto-naturepl-c-2.jpg
Sedan den 1 januari i år är det förbjudet att kasta tillbaka fisk i havet. Men trots att fiskbestånden hotas och det kommersiella fiskets trovärdighet äventyras i svenskt vatten så fortsätter det. – Regeringen måste införa kameraövervakad fiskerikontroll på fiskebåtar, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF. Sedan den 1 januari i år är det förbjudet att kasta tillbaka fisk i havet. Men trots att fiskbestånden hotas och det kommersiella fiskets trovärdighet äventyras i svenskt vatten så fortsätter det. – Regeringen måste införa kameraövervakad fiskerikontroll på fiskebåtar, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF. Världsnaturfonden WWF skriver i dag i ett öppet brev tillsammans med Axfood, ICA, Coop, Fazer och Martin & Servera till ansvariga ministrar och ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet om att det i Sverige fortfarande kastas stora mängder oönskad fisk tillbaka i havet och att det måste få ett slut. När den gemensamma fiskeripolitiken trädde i kraft 2014 mellan EU-länderna var den så kallade landningsskyldigheten (även kallat utkastförbud) en stor seger. Den innebar att fiskefartygen skulle vara tvungna att ta i land all fisk som de fått upp för att räkna av fångsten mot de tilldelade fiskekvoterna för arterna som fångats. Den nya landningsskyldigheten skulle fasas in successivt i den europeiska fiskeflottan och vara genomfört senast 2019. – I vanlig ordning inom EU godtog man att det skulle ta flera år att genomföra. Men trots flera års omställningstid så är Sverige fortfarande inte i hamn med att leva upp till landningsskyldigheten, fortsätter Håkan Wirtén. Konsekvensen av att fisk kastas tillbaka i havet, är att större mängder fisk fiskas än vad kvoterna tillåter. Det försvårar även för forskarna att bedöma hur fiskebestånden mår och ge rekommendationer kring hållbart fiskeuttag. Enligt det Internationella Havsforskningsrådet ICES slängdes 11% av all fångad torsk i östra Östersjön tillbaka under 2017. Motsvarande siffra för rödspätta var 39%. Detta visar att en omfattande utkastning av fisk fortsätter trots att landningsskyldighet gäller. Karin Glaumann, fiskeexpert–  Landningsskyldigheten är viktig eftersom den driver på utvecklingen av fiskeredskap som kan sortera ut oönskad fångst Om vi inte får stopp på det här kommer vi inte att uppnå målen för hållbara fiskbestånd och vi riskerar såväl arternas överlevnad som ekosystemens hälsa. I förlängningen påverkar det lönsamheten för det kommersiella fisket, säger Karin Glaumann, fiskexpert, Världsnaturfonden. Kameraövervakning är ett effektivt verktyg för att förbättra fiskerikontrollen och få ned kostnaderna. Totalt har ett hundratal länder testat kameraövervakning och en del har infört tekniken i fisket. Hittills har Sverige inte infört kameraövervakning men med den nya regeringen hoppas vi detta kan verkställas. Sverige har med stöd från europeiska havs- och fiskefonden finansierat flera projekt för att testa nya fiskeredskap, men användningen av dessa nya redskap har hittills varit begränsad.  WWF tycker att det är viktigt att fortsätta denna utveckling för att minska den negativa påverkan på arter och ekosystem, men även för att hjälpa fiskare att leva upp till landningsskyldigheten. WWF och företagen vill uppmuntra regeringen och Havs- och Vattenmyndigheten att:  - Införa kameraövervakning i det svenska yrkesfisket för att få till kostnadseffektiv och tydligare fiskerikontroll, som understryker fiskets tydliga regelefterlevnad. - Satsa på fler utvecklingsmöjligheter för fiskeredskap för att minska bifångster och därmed säkra genomförandet av landningsskyldigheten. - Göra grundliga utvärderingar av genomförda projekt samt underlätta införandet av selektiva redskap (som minimerar oönskad fångst) med goda resultat. - Se över systemet för fiskets fördelning för att främja fisken som använder skonsamma och selektiva redskap. Läs öppna brevet här

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 12/06/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se