Gå till huvudinnehållet

Nyheter|21 jan, 2022

Öppet brev till Miljödepartementet: Satsa på lokala vattenmiljösamordnare

Årets Östersjöbonde i Sverige 2021 Louise Gårdenborg tillsammans med vattenmiljösamordnare (LEVA-samordnare) Cassandra Telldahl Bjelkelöv i Enköpings kommun Foto: Jenny Jewert WWF
Årets Östersjöbonde i Sverige 2021 Louise Gårdenborg tillsammans med vattenmiljösamordnare (LEVA-samordnare) Cassandra Telldahl Bjelkelöv i Enköpings kommun. Foto: Jenny Jewert WWF

Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen och WWF skriver till Regeringskansliet med anledning av samberedningen av de båda utredningarna Havet och Människan (SOU 2020:83) och Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet ingen övergödning (SOU 2020:10) . Att det på kort tid gjorts två omfattande utredningar om hur arbetet med att minska övergödningen kan förbättras är unikt. Ett tydligt gemensamt förslag från båda utredningarna är att satsa mer resurser på lokalt åtgärdsarbete. Vi delar utredningarnas bild av att lokalt åtgärdsarbete är viktigt och att det nya arbetssättet med åtgärdssamordnare varit framgångsrikt. Vår förhoppning är att funktionen med åtgärdssamordnare utökas och permanentas och att en nationell stödfunktion inrättas som kan fungera som en gemensam plattform för landets åtgärdssamordnare.

Lokal åtgärdssamordning för ökad måluppfyllnad
Vårens rapportering från Havs- och Vattenmyndigheten till Regeringskansliet visar att varje krona i lön för en lokal åtgärdssamordnare har inneburit åtgärder motsvarande fyra kronor. Det är ett mycket bra resultat trots att större delen av de tre åren med LEVA utspelat sig under pandemin vilket inneburit begränsade kontakter med markägare. Med tiden kan därför möjligen ännu högre utväxling förväntas.

Övergödningsutredningen förutser ett behov av lokala åtgärdssamordnare på cirka 80 personer. Ett enkelt räkneexempel visar att de tillsammans med intresserade markägare skulle medverka till en åtgärdsutväxling som medför åtgärder till ett värde av ca 320 msek per år. Det vore en avsevärd förstärkning av dagens arbete och hjälper Sverige att nå mål i både vatten- och havsmiljödirektiven. Vår samlade erfarenhet från arbetet med övergödning är att effektiv samordning i kombination med tillräcklig finansiering är centralt för att lokala åtgärder ska komma till stånd. För att öka antalet åtgärdssamordnare behövs långsiktig och ökad finansiering av LOVA-anslaget. Länsstyrelserna bör dessutom får en instruktionsenlig uppgift att stödja den regionala åtgärdssamordningen för lokala havs- och vattenåtgärder så som föreslås i Havet och människan (SOU 2020:83).

Finansiering för central stödfunktion behövs
Förutom en satsning på lokala åtgärdssamordnare är det viktigt att Havs- och Vattenmyndigheten tillsammans med Jordbruksverket får till uppgift att tillhandahålla en nationell rådgivnings- och stödfunktion för hela det nationella åtgärdsarbetet, vilket även Havet och Människan (SOU 2020:83) ger som förslag.

Under de tre år som gått sedan LEVA startade har allt fler länsstyrelser och kommuner fått upp ögonen för att metoden med lokal åtgärdssamordning fungerar i arbetet med övergödning. Utöver de 20 ursprungliga LEVA-samordnarna har länsstyrelser och kommuner anställt cirka 15 personer med i huvudsak LOVA-medel. De 15 personerna omfattas dock inte av den befintliga enkla stödfunktionen på HaV. Det betyder att de inte blir inbjudna till de utbildningar, studiebesök och erfarenhetsutbyten som de 20 LEVA-samordnarna erbjuds i samverkan med Jordbruksverket. De blir inte heller centralt kontaktade för att samla in data om genomförda åtgärder eller erfarenheter från sitt åtgärdsarbete. Det betyder att det görs åtgärder som inte dokumenteras eller synliggörs nationellt vilket är olyckligt eftersom det råder ett generellt åtgärdsunderskott.

Vi anser att det behövs en finansierad central stödfunktion på HaV som erbjuder alla landets lokala åtgärdssamordnare för vattenvård stöd, utbildningar, inspiration och som kan utföra en central åtgärdsinsamling och utvärdering.

Mot bakgrund av de positiva resultat som lokal åtgärdssamordning hittills resulterat i, och det stora behov som kvarstår för att minska övergödningen, vill vi veta hur regeringen ställer sig till utredningarnas förslag om att satsa mer resurser på lokalt åtgärdsarbete genom åtgärdssamordnare med support från en central stödfunktion?

Med vänliga hälsningar

Lantbrukarnas Riksförbund, förbundsordf. Palle Borgström

Naturskyddsföreningen, generalsekr. Karin Lexén

WWF, generalsekr. Gustaf Lind

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 24/01/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se