Gå till huvudinnehållet

Nyheter|23 maj, 2019

Över 1 000 tumlare dödas varje år i Storbritannien

Harbour porpoise, Isle of Man, Irish Sea, UK
Tumlare utanför Isle of Man, Irish Sea, UK

En kartläggning som har tagits fram av WWF i samarbete med Sky Ocean Rescue visar att över 1 000 tumlare dör i brittiska farvatten – varje år.

Det finns cirka 177 000 tumlare i de havsområden som omger Storbritannien, men till skillnad från andra valar som till exempel delfiner är tumlarna skygga och svåra att upptäcka. I havsområden med ett rikt marint liv söker tumlarna både föda och fortplantar sig.

Samma områden är dessvärre attraktiva fångstplatser för fiskeindustrin och det är framför allt fisket med olika sorters fiskegarn som är dödligt för tumlare. Om de fastnar i fiskenätens maskor drunknar de , eftersom de är beroende av att komma upp till ytan för att andas. De här bifångsterna leder till att i genomsnitt tre tumlare om dagen dödas runt Storbritannien. Nära 20 procent av de tumlare som har hittats på olika stränder har också drunknat i fiskenät.

Sex skyddade områden

Under 2017 utsågs sex skyddsområden för det marina djurlivet i havet runt Storbritannien. Det gjordes dock inga begränsningar av fisket i dessa områden, vilket medfört att havets däggdjur inte har något som helst skydd i brittiska vatten.

Kartläggningen identifierade de havsområden där antalet fall av döda tumlare är högst: sydöstra och sydvästra England, inklusive kusterna i Cornwall, Kent och Sussex samt havet väster om Shetlandsöarna. Kusterna i dessa områden hör till Storbritanniens mest värdefulla och i haven finns rika marina ekosystem.

Chockerande resultat

Rapporten fokuserade på stora fiskefartyg, eftersom det inte fanns några data för mindre fiskebåtar. De mindre båtarna bedriver dock en stor del av garnfisket, vilket sannolikt innebär att antalet dödade tumlare är högre än vad rapporten visar. Dessutom har har man inte räknat med de tumlare som drunknat i näten, men fallit tillbaka i havet när näten vittjades.

WWF och Sky Ocean Rescue i samarbete

Undersökningen kring antalet oavsiktligt dödade tumlare i fiskenät har gjorts av WWF och dess samarbetspartner Sky Ocean Rescue. Tillsammans arbetar vi för att förbättra havets hälsa och bidra till att marina miljöer kan återhämta sig från skador och bli friska igen. I arbetet ingår också att verka för ett starkare marint skydd i över 400 000 kvadratmeter havsområden.

Mer här från WWF UK och hela rapporten (engelsk text)


 

Tumlare i Östersjön

Dessvärre är bifångst ett av de största hoten globalt mot tumlare och andra små valar. WWF jobbar därför med att skapa skydd och utveckla alternativa fiskemetoder som inte dödar valar. I Östersjön lever den akut hotade  Östersjötumlaren, där endast ca 500 individer finns kvar. Varje individs överlevnad är därför otroligt viktig, och WWF arbetar för att förhindra bifångster i fisket och för att öka skyddet från andra hot såsom undervattensbuller från fartyg stör tumlarnas kommunikation.

Läs mer om tumlare i Östersjön här

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se