Gå till huvudinnehållet

Nyheter|11 jun, 2020

Panda Planet hjälper vilda bin

Pandaplanet.se

WWFs barnklubb Panda Planet har fina sidor om hur man hjälper vilda bin och humlor.

Besök Panda Planets Rädda Humlor och bin här

Den stora tjänsten bin gör naturen är att de hjälper blommande växter att föröka sig genom pollinering, alltså när pollen från en blomma sprids till en annan. Bina livnär sig på nektar och pollen, och när de flyger mellan olika blommor tar de med sig pollen mellan växterna som på så vis förökar sig.

Runt 90 procent av alla vilda blommade växter är helt eller delvis beroende av att djur som bin sköter pollineringen. Detsamma gäller för en stor del av grödorna vi odlar världen över.

Vilda bin är viktiga för pollineringen - här är ett Vårsandbi (Andrena praecox), hona på videblomma. Foto: Ola Jennersten / TT
Även humlan är ett sorts bi - här en Hushumla (Bombus hypnorum) på en vinbärsbuske.  Foto: Ola Jennersten / TT

Spelar en allt viktigare roll

Binas roll som pollinatörer blir allt viktigare för oss. Jordens befolkning växer och behovet av mat ökar förstås i samma takt. De senaste 50 åren har antalet odlade grödor som är beroende av pollinatörer trefaldigats.

Samtidigt försvinner bina i en allt snabbare takt. Omdaning av deras naturliga miljö, miljögifter och klimatförändringar är några saker som lett till att antalet bin världen över minskat kraftigt.  Cirka en tredjedel av Sveriges nära 300 arter är rödlistade  enligt Artdatabanken, vilket betyder att deras framtid är osäker.

Ett Åsgökbi (Nomada obscura) besöker en sälg. Foto: Ola Jennersten / TT

Även du kan hjälpa

WWF jobbar för att hindra minskningen av bin genom att skydda och bevara deras naturliga miljöer som ängsmark och naturbetesmark. Vi vill att jord-- och skogsbruk bedrivs på ett sätt som inte gör det svårt för bina att trivas. Men det finns faktiskt saker som du som privatperson kan göra.

Om man vill hjälpa bina så finns det två sätt: att se till att de har någonstans att bo och någonting att äta. Det kan handla om att till exempel bygga bihotell eller att plantera blommor som bina gillar, säger  WWFs artexpert Ola Jennersten.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att hjälpa bina.

Mer om hur man lär sig artbestämma svenska vilda bin kan du läsa här.

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se