Gå till huvudinnehållet

Nyheter|11 apr, 2024

Restaureringsstödet för betesmarker är på plats – nu saknas bara på pengarna 

Betande kreatur
Regeringen har beslutat att återinrätta ett stöd för restaurering av naturbetesmarker och slåtterängar. Men budgeten måste höjas ordentligt. Foto: Ola Jennersten /WWF

Regeringen har fattat beslut om att återinrätta ett stöd för restaurering av naturbetesmarker och slåtterängar. Beslutet är välkommet, eftersom naturbetesmarker och slåtterängar är några av våra mest artrika och hotade miljöer i Sverige. Men för att göra skillnad för den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet måste budgeten öka till minst 135 miljoner kronor per år.

– Det är jättebra att stödet äntligen är på plats. Nu behöver det matchas med en budget som gör att vi kan få fart på restaureringen i hela landet. Regeringen har budgeterat 15 miljoner som ska fördelas mellan landets 21 länsstyrelser. Det är helt otillräckligt, säger Jenny Jewert, jordbruksexpert på Världsnaturfonden WWF.   

I samband med reformen av EUs jordbrukspolitik 2023 flyttades stödet för att restaurera naturbetesmarker och slåtterängar ut ur CAP (Common Agricultural Policy). Både lantbrukare och myndigheter har otåligt väntat på att det nationella stödet ska kunna startas upp. Efter drygt ett år är nu stödförordningen på plats. Det nya stödet omfattar restaurering av ängs- och betesmarker samt restaureringshamling av träd. Hamling innebär att man beskär träd för att få lövfoder till djuren.  

När stödet ingick i CAP omfattade det även myrslåtter, naturvårdsbränning av ljunghedar och vanlig hamling.  

– De norrländska myrslåtterängarna är både vackra kulturmiljöer och rika på fåglar, växter och insekter. Naturvårdsbränning av ljunghedar är en traditionell skötselmetod som krävs för att ljunghedarna inte ska växa igen. Här behöver regeringen tänka om och se till att de här viktiga skötselmetoderna inkluderas i det nationella stödet, säger Jenny Jewert.   

För att vända trenden för den biologiska mångfalden behöver stora arealer naturbetesmark restaureras. En rimlig första målsättning är att arealen ska dubbleras, vilket är i linje med Naturvårdsverkets underlag till regeringen om behovet av att restaurera olika naturtyper. Naturvårdsverket har också bedömt att det krävs minst 135 miljoner kronor per år för restaurering under de kommande åren, vilket är nästan tio gånger mer än det nuvarande anslaget. 

– När regeringen förhoppningsvis inkluderar myrslåtterängar, naturvårdsbränning och hamling i det nya nationella stödet, så behöver budgetposten stärkas ytterligare, säger Jenny Jewert.     

Fakta Nya restaureringsstödet för betesmarker och slåtterängar:  

Vill du söka stöd för att restaurera naturbetesmarker och slåtterängar? Läs på Naturvårdsverkets hemsida: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/mark-och-vattenanvandning/odlingslandskapet/ersattningar-till-atgarder-i-odlingslandskapet/ 

Lantbrukare och andra markförvaltare kan söka restaureringsstödet. Statliga myndigheter och kommuner kan inte söka stödet.  

Stödet täcker 70 % av de faktiska kostnaderna för restaurering.  

Om ersättningarna blir översökta kommer länsstyrelsen prioritera bland ansökningarna. Naturvårdsverket utformar riktlinjer för hur prioriteringarna ska gå till.  

Har du frågor, kontakta:   

Jenny Jewert, jenny.jewert@wwf.se, tel: 073 642 32 02  

Troy Enekvist, pressekreterare, troy.enekvist@wwf.se, tel: 076 06 85 006

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 11/04/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se