Gå till huvudinnehållet

Nyheter|07 jun, 2022

Riksdagspartier tar initiativ till att försvaga naturvårdspolitiken

Foto: © WWF-Sweden / Germund Sellgren
Foto: © WWF-Sweden / Germund Sellgren

Flera oppositionspartier i riksdagens miljö-och jordbruksutskott har gått samman och uppmanar regeringen att minska allmänhetens och miljöorganisationers rätt att påverka miljöbeslut, motarbeta grön infrastruktur och föreslår att jordbruk med stor miljöpåverkan inte längre ska tillståndsprövas. WWF är kritisk.

Strax efter att Sverige varit värd för FN-mötet ”Stockholm +50” går fyra riksdagspartier samman för att försämra miljölagstiftningen och FNs Århuskonvention. Frågorna är på agendan på miljö-och jordbruksutskottets möte tisdag 7 juni i ett så kallat tillkännagivande och klubbas i riksdagen den 14 juni.

Ett förslag från M, Kd, C och Sd är att stoppa arbetet med grön infrastruktur tills det är utrett hur bland annat äganderätten påverkas.

– Att planera naturvårdsarbetet utifrån ett landskapsperspektiv är helt avgörande för att lyckas med bevarandet. Landskapsplaneringen behöver utvecklas – inte avvecklas. Om arbetet stoppas kommer det ytterligare att försvaga naturvårdsarbetet, säger Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy på WWF.

WWF är också kritisk till försök att försämra talerätten för allmänheten och miljöorganisationer enligt Århuskonventionen. Flera partier anser att den är för generös i internationella konventioner och regelverk. De vill begränsa vilka som kan överklaga beslut som rör miljön.

– WWF beklagar att Kd, C, Sd och M vill uppmana regeringen att verka internationellt för att försvaga talerätten i FN konventionerna. En av grundprinciperna i ett rättssamhälle är att beslut ska kunna prövas i domstol. Om rätten begränsas generellt skulle det få stor negativ påverkan på miljöpolitiken och demokratiska rättigheter i stora delar av världen, säger Emelie Nilsson.

WWF är också kritisk till att flera oppositionspartier inte längre vill klassa jordbruk över en viss storlek som tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, eftersom de anser att prövningsprocesserna hindrar ökad livsmedelsproduktion.

– WWF vill gynna livsmedelsproduktionen och en ökad självförsörjningsgrad i Sverige, men en omklassning av jordbruket är inte rätt väg att gå. Vårt miljöanpassade jordbruk bidrar till konkurrenskraften. Att anslå mer pengar till ansvariga myndigheter kan vara en väg för att snabba på tillståndsprocesserna. Om jordbruk aldrig kräver tillstånd kan det öppna för att alltfler miljöfarliga verksamheter slipper prövning om de anses samhällsviktiga, säger Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy på WWF.

Fakta: Tillkännagivande innebär att det finns en majoritet för att genomföra förslag från utskottet för att påverka regeringens arbete. Praxis är att regeringen sedan försöker tillgodose riksdagens önskemål eller underrätta riksdagen om varför det inte sker.

För frågor, kontakta:

Emelie Nilsson, sakkunig naturvårdspolicy WWF, 076-314 7958

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 07/06/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se