Gå till huvudinnehållet

Nyheter|04 jun, 2024

Så här arbetar WWF för den svenska skogen 

Svensk natur Foto Ola Jennersten
Creeping lady's-tresses / knärot (Goodyera repens), Orchidaceae Foto(C): Ola Jennersten, /WWF /N /TT

Världsnaturfonden WWF jobbar för att skydda den svenska skogen på olika sätt och på flera nivåer. Målet är att mer skog ska skyddas, samtidigt som den oskyddade skogen ska brukas på ett mer hållbart sätt. På så sätt kan vi bevara den biologiska mångfalden och samtidigt skapa ett mer hållbart skogsbruk och motståndskraftiga skogar.

– En del av arbetet handlar om att bevara de sista stora intakta skogsekosystem i nordvästra Sverige. Dessa har möjlighet att lagra koldioxid, hantera störningar och återhämta sig. Det är väldigt viktigt med större arealer naturskog för att bevara vår biologiska mångfald, men även som ett skydd mot klimatförändringarna, säger Peter Roberntz, skogsexpert på WWF. 

Med större sammanhängande naturskogar skapas en variation – av olika typer av skogar, trädslag och åldrar. Det ger också en ökad mängd död ved i olika nedbrytningsstadier som skapar förutsättningar för olika arter att leva där. Dessa skogar är mer robusta och har förutsättningar att återhämta sig från extremförhållanden som bränder, torka och sjukdomar samtidigt som de bevarar en rik variation av djur och växter.   

Endast en femtedel av produkterna som kommer från skogen definieras som ”långlivade”. Alltså trä som används i exempelvis byggnader eller möbler med lång livslängd. Det betyder att det finns stora möjlighet att fortsätta använda skogen som en resurs, och utveckla fler långlivade produkter samtidigt som vi använder skogen att hantera den akuta klimatfrågan genom att behålla kollagren i skogen.  

Politiken, näringslivet, akademin och resten av samhället är nära sammanlänkade när det gäller frågor som rör skogen. Därför arbetar WWF på dessa plan samtidigt, för att skapa en stabil grund för att få till förändring.   

Politisk påverkan  

För att påverka lagstiftningen och hur den tillämpas kopplat till skogen arbetar WWF på flera nivåer; på myndighets-, departements-, regerings- och på EU-nivå. Förutom att direkt lobba för olika förslag, handlar det om ett arbete bakom kulisserna som sällan syns – men ändå har en stor inverkan. De konkreta resultaten kan dröja. 

Det gäller bland annat de pågående arbetena inom Miljömålsberedningen och Skogsutredning där WWF sitter med i expertgrupperna.  

– I utredningar för vi fram idéer och inspel men vi kommer också med invändningar och synliggör konsekvenser. Vi är med och säger vad som verkar rimligt och kritiserar det som är helt uppåt väggarna, säger Peter Roberntz.  

I den förra Skogsutredningen var WWF med och stod bakom förslaget om att Sverige behöver skydda de sista fjällnära skogarna. 

När en utredning är gjord finns även möjlighet för WWF att svara på färdiga remisser för att ge ytterligare kommentarer.  

På myndighetsnivå handlar det om att följa med i olika processer och vara med i referensgrupper. WWF sitter bland annat med i Skogsstyrelsens sektorråd, referensgruppen för formellt skydd av skog och har suttit med i referensgruppen för förebyggande strategi för artskyddet i skogen.  

På det här sättet kan WWF både veta vad som är på gång och tycka till i olika frågor.  

På överstatlig nivå ser WWF på EU som en möjlighet att påverka svensk skogspolitik. En viktig del av vårt påverkansarbete i dag är att vi samordnar oss med WWFs EU-kontor. EU har en mer progressiv klimat- och miljöpolitik än Sverige,  vilket skapar möjligheter  när det är svårt att påverka på nationell nivå.  

Ett gott exempel här är bland annat EUs avskogningslag.

Certifieringar av skogsbruk 

Eftersom politik och lagar har visat sig otillräckliga var WWF med och grundade certifieringen FSC 1993. Det är en certifiering som ska garantera ansvarsfullt skogsbruk och där de certifierade skogsägarna inledningsvis bland annat behövde avsätta minst fem procent skogsmark för naturvårdsändamål. Sedan dess har vi lyckats höja nivån något, men den är ännu för låg för att säkerställa ett fullgott skydd. Certifieringen har dock varit viktig i Sverige eftersom lagstiftningen är svag.  

FSC bygger på tre kammare: miljön, ekonomin och det sociala, där alla tre måste vara överens, en slags kompromiss mellan intressenterna. WWF jobbar kontinuerligt för att stärka kraven och FSC-systemet. Här kan man läsa mer om detta: FSC Klagomål - Världsnaturfonden WWF 

Skog i näringslivet 

WWF arbetar med företag på olika nivåer för att påverka hur skogen används.  

– Vi försöker identifiera progressiva krafter bland skogsbolag och skogsägarföreningar som är villiga att gå före och där samarbeten i bästa fall kan bli aktuellt. Sedan arbetar vi med köpare av virke och tillverkare av produkter, för att få dem att ställa krav på skogsbruket, säger Peter Roberntz. 

Ett nytt påverkansområde som också utforskas  är de finansiella institutionerna. WWF tittar på nya verktyg som exempelvis biokrediter, som skulle kunna verka för att ytterligare stödja skogsägare som vill skydda skog utöver vad FCS-certifieringen kräver. 

Forskning och fältprojekt 

– Forskning och fältarbete ger WWF kunskap. Som en vetenskapsbaserad organisation måste vi sätta forskning och kunskap högt, säger Peter Roberntz. 

Genom forskning och projekt på fältet förmedlar WWF kunskap in i arbetet med företag, i certifieringen, och politiken. Men återkopplar också  information till forskning och projekt.  

Utöver att WWF-stödda fältprojekt leder till ett stärkt naturvårdsarbete lokalt ger det oss också möjlighet att kommunicera goda exempel till en bredare publik . Det är ett sätt att sluta cirkeln med en vision av ett tillstånd där beslutsfattare grundar sig på den bästa tillgängliga kunskapen. Samtidigt stärker det WWFs legitimitet och röst.  

– Att arbeta med skog och påverka beslutsfattare är ett ihärdigt nötande där resultat kan verka långt borta men där plötsligt en förändringsmöjlighet uppstår. För att öka möjligheter till förändring måste man arbeta på många plan och kontinuerligt ompröva prioriteringar. Det är komplext och utmanande, säger Peter Roberntz. 

Detta gör WWF:

  • WWF deltar i expertgrupperna i Miljömålsberedningen och Skogsutredningen 
  • Svarar på remisser. 
  • Samordnar med WWFs EU-kontor för att genom EU trycka på för en bättre svensk skogspolitik. 
  • Arbetar inom FSC (WWF är en av grundarna) för att höja ribban, och förbättra systemet genom bland annat klagomål. 
  • Arbetar med företag för att påverka industrin kring skogen.  
  • Arbetar för att skogsägare ska få en ekonomisk vinning av att skydda mer skog.  
  • Publicerar debattinlägg och öppna brev för att uppmärksamma behovet av ett bättre skydd av svenska skogar, men även utbilda. 
  • Bidrar till forskning.  
  • Stödjer aktivt naturvårdsarbete i skogen och skapar goda exempel. 

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 04/06/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se