Gå till huvudinnehållet

Nyheter|20 feb, 2023

Styrelseakademien, PWC & WWF anordnar seminarieserie för styrelseledamöter

Garden bumblebee
Garden bumblebee (Bombus hortorum), a queen visiting a white nettle (Lamium album).

Klimat, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter är några av de frågor som får ytterligare tyngd i samhället när en våg av nya EU-regleringar sveper in de kommande åren. För att hjälpa bolagsstyrelser att navigera på den nya hållbara spelplanen för näringslivet och offentlig sektor anordnar WWF, i samarbete med PWC och Styrelseakademien, en seminarieserie i fyra delar.

Seminarieseriens olika delar
  • 9 mars: Finansbranschen och hållbarhetsarbetet
  • 20 april: Börsbolagen och hållbarhetsarbetet
  • 14 september: Offentlig sektor och hållbarhetsarbetet
  • 19 oktober: SME-bolagen och hållbarhetsarbetet

Först ut om finanssektorns hållbarhetsarbete 

Den 9e mars  är det dags för den första delen i seminarieserien. Då riktar vi ljuset mot finansbranschens hållbarhetsarbete och rollen som möjliggörare för en hållbar omställning. Medverkar gör annat WWFs Chefsekonom Magnus Emfel, AP7s ESG- och Kommunikationsansvariga Johan Florén, styrelseproffset Caroline Farberger och moderator Mikael Salo.

Seminariet belyser bland annat:
Finansmarknadens omställning. Hållbarhetsprestanda, konkurrenskraft och lönsamhet kan hänga ihop, men hur? Vilka trender ser vi inom finansbranschen?
Vågen av hållbarhetsregleringar sveper över EU: CSRD, taxonomin och disclosureförordningen. Vad betyder ökad transparens, tillgänglighet, kvalitativ och jämförbar data för finansmarknadens aktörer och bolagen som kommer att granskas och bedömas? Vilka krav ställer kapitalförvaltare och investerare i framtiden, och vilka krav ställs på de finansiella aktörerna?
Biologisk mångfald. Vid COP15 i december 2022 i Montreal beslutades om en global plan för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald senast 2030. Hur kommer kraven på omdirigering av kapitalflöden att påverka finansbolagen? Och vilka krav kommer de i sin tur att ställa på bolagen som de investerar i, och på investerarna själva?
Klimatrapportering: Den stora Net Zero-utmaningen. Allt fler bolag sätter vetenskapliga klimatmål som omfattar en större del av värdekedjan. Trycket på att visa konkreta åtgärder som leder till utsläppsminskningar ökar. Vad behöver man som styrelseledamot kunna för att bedöma hur väl ett bolag presterar på klimatområdet?
Bolagsstyrning. Vilken är styrelsens viktigaste roll i arbetet med att utforma och följa upp en hållbar affärsstrategi som tydliggör miljöeffekter, samhällspåverkan och bolagets finansiella bärkraft, på  kort och lång sikt?
Incitamentsprogram. Ska företagsledningens hållbarhetsarbete belönas? Varför inte, varför och i så fall hur?

Varmt välkommen att delta, antingen online eller på plats i PwC:s lokaler i Stockholm.

FÖR MER INFORMATION OCH ANMÄLAN TILL SEMINARIESERIEN

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 19/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se