Gå till huvudinnehållet

Nyheter|05 sep, 2018

Torskens framtid på spel inför möte om fiskekvoter

Torsk

Den 15 oktober möts EU:s fiskeministrar för att enas om Östersjöns fiskekvoter för 2019. Trots ett utfiskat torskbestånd har EU under flera år frångått forskningens rekommendationer om lämpliga kvoter. Även i år ligger EU:s förslag högre än vad som rekommenderas. Världsnaturfonden WWF uppmanar nu svenska politiker att gå i spetsen för en återhämtningsplan för torsken i Östersjön.

– Innan valet var de politiska partierna eniga om att det behövs krafttag för att rädda Östersjötorsken, vilket är mycket glädjande eftersom risken för beståndens kollaps är uppenbar. Nu gäller det för politikerna att ta ansvaret vidare. Sverige bör gå i spetsen och ta initiativ till en återhämtningsplan för torsken i Östersjön, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.

Rekommendationen från det Internationella havsforskningsrådet ICES är att för 2019 skära ner på dagens torskfiskekvoter med 25 procent. EU:s förslag innebär en sänkning, men enbart med 15 procent. Forskarna har även haft svårt att åldersbestämma torsken vilket resulterat i osäkra beståndsuppskattningar. Fisket bör därför bedrivas med försiktighet. Det är nu upp till ledamöterna i EU-nämnden samt miljö- och jordbruksutskottet att komma fram till Sveriges ståndpunkt i frågan.

– Vi i WWF efterlyser att våra svenska politiker verkligen engagerar sig i den här frågan och försvarar den svenska positionen i kvotförhandlingarna. Sverige bör också lyfta frågan inom EU hur vi vill att torskbestånden ska se ut i framtiden, säger Anders Alm, Östersjöexpert på Världsnaturfonden WWF.

Många aktörer är förvånande över EU:s förslag. Att kvoterna sätts för högt i förhållande till det befintliga torskbeståndet syns tydligt inom fisket då det ofta är svårt att fylla de kvoter som är uppsatta. Det innebär att yrkesfiskarna inte klarar av att fiska den mängd torsk som de tillåts enligt nuvarande kvoter.

–Detta har lett till att fisket är slaget i spillror, både ekonomiskt och ekologiskt. Det måste bli ett stopp på detta vansinne, fortsätter Anders Alm.

TorskFAKTA - Torsken i Östersjön

Torsken (Gadus morhua) håller till i kalla nordliga vatten och ända ner till 600 meters djup. Under de senaste årtiondena har torsken i Östersjön minskat i storlek och förökar sig i allt yngre ålder, ett starkt tecken på att beståndet är stressat. Torsken som lever i Östersjön är unik i sitt slag, då den klarar av den låga salthalten i vattnet. Torsken har en viktig roll i Östersjöns ekosystem. Som en av de större rovfiskarna påverkar den hela kedjan, ända ner till det minsta av växtplankton. Källa: Världsnaturfonden WWF

Det här vill WWF att politikerna gör för torsken:
  • Arbeta för att drastiskt minska fisketrycket för att ge torskbestånden en möjlighet att återhämta sig.
  • Öka kontrollerna till havs för att minska tjuvfiske och att oönskad fisk kastas tillbaka i havet illegalt.
  • Arbeta med att Östersjöländerna ska sätta in kraftfulla åtgärder för att minska övergödningen, syrebristen och bottendöden i Östersjön.
  • Erbjuda alternativa inkomstmöjligheter eller kompensera fiskare som drabbas av mer omfattande restriktioner.
  • Arbeta för att återskapa ett hållbart torskbestånd som gynnar både miljön och fiskenäringen i Östersjön.

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se