Gå till huvudinnehållet

Nyheter|10 nov, 2021

Vad hoppas du på under COP 26 sista dagar? WWFs Generalsekreterare svarar

Fridays For Future COP26 Scotland March
Demonstration, COP26. Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images

Nu under andra veckan av klimatmötet COP 26 kommer ansvariga ministrar att försöka enas om frågor som kvarstår från första dagarna. Vi frågade Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF Sverige, varför detta möte är så viktigt.

  1. Varför är COP 26 ett så viktigt möte för klimatet?

Det är perioden upp till 2030 som till stor del avgör om vi ska klara Parisavtalets mål. Världens ledare måste fatta beslut i Glasgow som tar itu med den accelererande klimatkrisen och skyddar naturen. Aldrig tidigare har planeten känt av människans påverkan så starkt och vi måste få till hållbara åtaganden och finansiering för att få stopp på växthusgasutsläppen. Det är vårt ansvar att agera.

2. Tycker du att Sveriges regering lyckas få fram sin agenda på mötet?

Det är ju EU som förhandlar för alla dess medlemsstater, men Sverige har haft en viktig roll under mötet genom att påverka de interna förhandlingarna inom EU i rätt riktning, exempelvis vad gäller klimatfinansieringen. Sverige har också goda kontakter med länder utanför EU, exempelvis i Afrika, och ses av många som ett föredöme i vissa frågor. Sverige har sedan länge drivit på för hög klimatambition i FN-förhandlingarna. Sedan ska man komma ihåg att Sverige inte är drivande i alla frågor, som exempelvis den breda deklarationen om att stoppa avskogningen till 2030. Där uppskattar vi inom WWF att EU vill gå längre än vad Sverige hittills velat förbinda sig till.

3. Kommer vi att nå Parisavtalets mål om att hålla oss under 2 graders uppvärmning med sikte på max 1,5 grader?

Tyvärr inte, med de klimatlöften som länderna uppdaterat inför mötet så är vi på väg att nå över 2,5 graders uppvärmning om alla planerna verkligen genomförs. Det är visserligen betydligt bättre än de tidigare löftena från mötet i Paris 2015, men ändå ett rejält underbetyg till världens regeringar.

På mötet i Glasgow måste nu tas beslut om en process för att skärpa löftena om utsläppsminskningar ordentligt redan de kommande åren. Ännu viktigare än nya löften är att länderna faktiskt börjar genomföra kraftiga åtgärder för att minska utsläppen. Här kan de utspel om stoppad avskogning, stopp för kolkraft, minskning av metanutsläpp som gjorts i Glasgow få betydelse. Vi på WWF kämpar för att begränsa uppvärmningen till max 1,5 grader, och i slutändan har varje tiondelsgrad vi klarar betydelse för att minska klimatförändringarnas omfattning.

4. Skulle du säga att de svenska klimatmålen bidrar tillräckligt till Parisavtalet?

Det blir inte ett positivt svar här heller. Sverige var visserligen tidigt ute med mål om kraftiga utsläppsminskningar till 2030 och nettonollutsläpp till 2045, men målen behöver skärpas för att vara i linje med 1,5-gradersmålet. Om Sverige skulle ge ett rättvist klimatminskningslöfte, som också tar hänsyn till vår höga konsumtion och att vi tillhör de rika länderna som alla bör gå före, så skulle vi behöva nå nettonollutsläpp redan om 10-15 år, dvs någon gång 2030-2035.

5. Du har tidigare arbetat som Sveriges Arktis-ambassadör. Hur påverkas Arktis av klimatförändringarna?

Temperaturökningen går dubbelt så snabbt i Arktis och riskerar att ge oöverskådliga konsekvenser.  Vi ser redan idag konsekvenserna av en höjd medeltemperatur i Arktis. Urfolken har allt svårare att behålla sina traditioner och sin försörjning. Vårt urfolk samerna har allt svårare att hålla renar på bete, då ett nyckfullt klimat försvårar för renarna att hitta mat. Även många av Arktis viktiga arter drabbas negativt som exempelvis isbjörnar och valrossar. Ett mer isfritt Arktis riskerar också att öppna upp för mer mänsklig påverkan i form av olje- och mineralutvinning samt ökad fartygstrafik.

6. Slutligen om du fick önska, vad skulle du vilja att världens regeringar gör omedelbart?

Vi måste omgående strypa utsläppen av fossil energi. Finansiering av nya satsningar på utvinning av fossila bränslen och ny fossilbaserad energiproduktion måste stoppas. Sedan krävs kraftfulla åtgärder för att fasa ut den befintliga fossila energiproduktionen i kombination med stora satsningar på hållbar och förnybar energiproduktion. Den sistnämnda är redan billigare än ny kolkraft, men hålls tillbaka bland annat genom subventioner till de fossila bränslena.

Den snabba avskogningen som sker globalt måste stoppas, eftersom den hotar den biologiska mångfalden och spär på halten av koldioxid i atmosfären. Även överkonsumtionen måste hejdas och det matproduktion måste ställas om och bli hållbar för att minska utsläppen.

Läs mer ingående om klimatmötet COP26 på vår blogg: https://blogg.wwf.se/kategori/klimat-och-energi/

Gustaf Lind. Foto: Saga Sandin/WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 11/11/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se