Gå till huvudinnehållet

Nyheter|22 mar, 2021

Våtmarker ska återställas i naturreservat på Värmdö – för att gynna biologisk mångfald

Björnö_Martin Olgemar Länsstyrelsen Stockholm
På bilden syns ett av de diken på Björnö som ska dikas igen för att skapa våtmark. Foto: Martin Olgemar, Länsstyrelsen Stockholm.

Under 2021 kommer WWF, Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen i Stockholm att återställa våtmarker på Värmdö. Det som en gång var våtmarker med myllrande liv ska nu återskapas för att höja naturvärden och bli hem för många djur och växter.

Inom ramen för projektet Återskapa Östersjöns livskraft, har nu i mars 2021 det praktiska arbetet med att ta ner granplanteringar påbörjats, i Björnö naturreservat på Ingarö, Värmdö, för att återskapa myllrande skogsvåtmarker. Våtmarkerna dikades ut en gång i tiden för att först bli jordbruksmark och därefter blev de granplanteringar. Nu ska dessa utdikade torvmarker med granplanteringar på återställas.

Under de senaste 100 åren har en fjärdedel av Sveriges våtmarker försvunnit till förmån för jordbruk och skogsbruk. Tyvärr har det påverkat djur och natur negativt.  

  • Projektet kommer först att ta bort de planterade granarna som växer här, därefter i steg två pluggar vi igen dikena så att vattnet som finns i marken, och det som regnar ner i området, ska stanna kvar. Med tiden skapas sedan en väl fungerande våtmark, säger Cecilia Wibjörn, Projektledare Skärgårdsstiftelsen. 
  • Vi måste öka åtgärdstakten för att öka naturvärden i vår värdefulla skärgård och inte minst inspirera andra att och agera. Projektet kommer att höja naturvärden och öka biologisk mångfald, säger Martin Olgemar, Vattensamordnare Länsstyrelsen i Stockholm.  
  • Våtmarker är inte bara oerhört viktiga för olika växter, insekter, fåglar, groddjur och fiskar, och gynnar biologisk mångfald. De bidrar även till ett renare Östersjön, då de fungerar som naturens egna vattenrenare och minskar övergödning från land ut i havet. WWF har under lång tid arbetat med att återskapa och restaurera våtmarker i kust- och skärgårdsmiljö med goda resultat, säger Yvonne Blombäck, Programsamordnare Kust och Skärgård WWF. 

Torven i marken har genom utdikningen blivit en riktig miljöbov som släpper ut växthusgaser vilket bidrar till klimatförändringarna. Genom att marken nu blir våtmark igen kommer inte bara utsläppen att sluta, det skapas även möjlighet för att fler arter ska kunna leva och frodas här. Arter som bland annat mindre hackspett, skogssnäppa, vattensalamander, starr, svalting och igelknopp (gamla svenska våtmarksväxter) kommer att gynnas. Det kommer även att planteras växter som lockar till sig vilda pollinerare, som i sin tur hjälper till att återskapa ett väl fungerande ekosystem.  

Följande ska göras i Björnö naturreservat, Värmdö under 2021: 

  • Tre stycken våtmarker som tidigare dikats ut och planterats med granskog ska restaureras. Man kommer att ta ner granplanteringar och fylla igen utdikningar.  
  • Ett flertal strandängar ska restaureras. 
  • I ett testområde intill en av våtmarkerna ska ädellövträd samt växter som gynnar vilda pollinerare planteras. 

För mer information – kontakta:  

Cecilia Wibjörn, Skärgårdsstiftelsen, epost: cecilia.wibjorn@skargardsstiftelsen.se, tel: 070-377 05 61 

Yvonne Blombäck, WWF, epost: yvonne.blomback@wwf.se, tel: 070-797 76 20 

Martin Olgemar, Länsstyrelsen Stockholm, epost: martin.olgemar@lansstyrelsen.se, tel: 073-835 42 33 

Anna Almberg, presskontakt, WWF, epost: anna.almberg@wwf.se, tel: 070-981 67 82  

Kort fakta om projektet:  

Med finansiering från Svenska Postkodlotteriet genomför WWF projektet “Återskapa Östersjöns livskraft” i Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Olika i geografin, men de har en viktig sak gemensamt – de är kustnära produktiva havsområden som är viktiga för Östersjöns livskraft. Arbetet på Björnö är bara en del av det arbetet som kommer att utföras i projektet och under våren planeras bland annat flera inventeringar i projektområdena och en livestreaming av fiskvandringsvägar för att visa gäddor som vandrar upp för att leka. 

Läs mer om projektet här.

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 22/03/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se