Nyheter|06 nov, 2020

Vattenbufflarna Ellen och Maud har fått tillökning

kalv+mamma2
Vattenbufflarna har utökat familjen och personalstyrkan med två kalvar; Elna och Hugo. Foto: My Andersson

I våras fick vattenbufflarna Ellen och Maud jobb som naturvårdare i naturreservatet Fysingen i Stockholms län, med uppdrag att beta på land och i vatten för att gynna den biologiska mångfalden. Enligt initiativtagarna Naturskog, Länsstyrelsen Stockholm och Världsnaturfonden WWF har Ellen och Maud skött sina jobb exemplariskt och vissa naturvårdseffekter märks redan. Därtill kom en extra bonus - bufflarna har utökat familjen och personalstyrkan med två kalvar; Elna och Hugo.

I september fick Ellen och Maud varsin efterlängtad kalv. Besökare som passerat hägnet kan ha haft tur och sett en skymt av ungarna som den första tiden oftast gömt sig i något buskage i väntan på sina mammor, säger Inga Birath von Sydow på Naturskog.

Vattenbufflarna sattes in för att beta ner och öppna upp våtmarksmiljöerna i reservatet för att skapa bättre förutsättningar för fåglar och andra arter som trivs där. där. Och bufflarna tycks ha gjort ett riktigt bra jobb. Genom att jämföra bilder tagna med drönare i maj, juli och oktober har bufflarnas betande i hägnet kunnat följas och dokumenteras. 

Drönarbilderna visar tydligt att bufflarna kan beta ner hagarna ordentligt. Vi har också redan kunnat se en trend i att fler gulärlor, en våtmarksfågel som globalt minskar i antal, samlas i miljöerna som vattenbufflarna skapar, säger Martin Olgemar, vattensamordnare på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Inför kommande säsong planeras betningsområdet att byggas ut med fler fållor, en relativt utmanande uppgift eftersom stängslet måste dras ute i sjön samtidigt som uppsikt över vattenbufflarna krävs så att de inte simmar iväg.

Vi vill utöka buffelbetet, både för att få bättre skötsel i en större del av reservatet och för att buffel-familjen blivit större. Bufflarna ska även kunna vada ut i vass och vatten, men först efter att fågelskyddet upphör i mitten av juli så att inte häckande fåglar störs, säger Jenny Jewert, jordbruksexpert på WWF.  

För mer information, kontakta 

Om vattenbufflar:  Vattenbuffeln härstammar från den asiatiska flodvattenbuffeln. Totalt finns 168 miljoner tama vattenbufflar i världen, varav de flesta i Asien. I Sverige finns ett 80-tal bufflar på en handfull gårdar som används för mjölk- och köttproduktion, och för att sköta våtmarksområden. Vattenbuffeln gillar att gyttjebada och lerpölarna som bildas gynnar djur som grodor och våtmarksfåglar. Vilda vattenbufflar var tillsammans med visenter och föregångare till våra hästar och kor med och formade det europeiska landskapet. Nu tar de tama släktingarna upp detta jobb i Fysingen.    

Om Fysingens naturreservat:  Fysingens naturreservat är ett 180 hektar stort och mycket varierat område, mest känt för sitt rika fågelliv. Här häckar till exempel gulärla, rödbena och skedand.  

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 11/11/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se