Gå till huvudinnehållet

Nyheter|05 maj, 2022

WWF beklagar att flera oppositionspartier föreslår försvagat artskydd 

Tallbit_Foto_Ola_JennerstenWWF
Skogsstyrelsen gör en strikt tolkning av artskyddet för skogsägare, men WWF tror inte att det gynnar hotade arter. Tallbit exempelvis bedöms som sårbar. Populationen har minskat med 25-50 procent på tio år, enligt Artdatabanken. Foto: Ola Jennersten

Flera oppositionspartier gav ett tillkännagivande till regeringen i riksdagen i dag, som försvagar artskyddet och delvis också går emot EU:s regelverk och Miljöbalken. Artskyddet har varit på agendan senaste tiden, men tyvärr inte på ett sätt som erkänner den kris som våra arter och ekosystem står inför. Tvärtom kan resultatet nu bli en försvagning av artskyddet, menar WWF.

– Det är anmärkningsvärt att M, C, KD och SD gör tillkännagivanden som kan förvärra krisen för vår biologiska mångfald. Stora delar av oppositionen driver på detta sätt på en försvagning av artskyddet, säger Emelie Nilsson sakkunnig naturvårdspolicy WWF. 

Alla högerpartier utom L har i dag gjort ett tillkännagivande om artskydd och skogsbruk i miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen. Det innebär att det finns en majoritet för att försvaga artskyddet. Praxis är att regeringen sedan försöker tillgodose riksdagens önskemål eller i vissa fall underrätta riksdagen om varför man inte gör det. 

Skogsstyrelsen presenterade en nyordning kring tillämpningen av artskyddet i början av mars. WWF är kritiska till att individskyddet och utredningskrav ska tolkas så strikt för alla fågelarter, enligt Skogsstyrelsen. 

Det är rimligt, menar WWF, att markägare måste lämna viss hänsyn till särskilt skyddsvärda, utpekade arter och anpassa brukandet utan ersättning. Men det är också viktigt att de kan få ersättning vid större inskränkningar som avverkningsförbud.  

Om M, KD, SD och C menar allvar med att formellt skydd ska erbjudas så fort det blir någon form av brukandebegränsning så behöver resurserna för skydd ökas kraftigt. I stället verkar dessa partier för mindre finansiering för skydd. Moderata riksdagsledamöter har till och med uttalat att vi inte ska ha mer skyddad skog i Sverige. WWF är därför frågande till hur staten ska kunna erbjuda ersättning för skydd av arter som lagar i Sverige och EU kräver.  

– Ansvaret för att utreda förekomsten av arter är i dag delat mellan staten och markägaren. M, C, SD och KD driver nu på för att utredningsansvaret enbart ska ligga på staten, trots att de tidigare motarbetat statlig inventering såsom nyckelbiotopsinventeringen. Det är inkonsekvent, fortsätter Emelie Nilsson. 

En sådan omvandling skulle dessutom innebära en förändring av Miljöbalken som riskerar att få allvarliga konsekvenser även för andra verksamheter. 

– Om förbuden om att störa, döda djur och växter och förstöra livsmiljöer delas upp i två lagparagrafer utifrån fågeldirektiv respektive livsmiljödirektiv är det viktigt att bibehålla ett skydd för fåglars livsmiljöer även utanför häckningstid. Det är nödvändigt för att uppnå en kontinuerlig ekologisk funktionalitet och är ett krav enligt fågeldirektivet, säger Emelie Nilsson.  

Förutom de fridlysningsregler som följer av EU:s naturvårdsdirektiv har vi en nationell fridlysning som partierna vill försvaga.  

– Att inte ta hänsyn till nationellt fridlysta arter vid pågående markanvändning, som exempelvis skogsbruk skulle omöjliggöra ett fungerande artskydd. Bara jord- och skogsbruket täcker 60 procent av Sveriges yta, vilket är en väldigt stor landyta att undanta, avslutar Emelie Nilsson. 

Läs betänkandet här.

FAKTA:  Detta har hänt i artskyddsfrågan 
En statlig utredning presenterades i juni 2021 och remitterades.

Skogsstyrelsen presenterade en nyordning kring tillämpningen av artskyddet i februari 2022 som har blivit ifrågasatt av miljörörelsen och ledande miljöjurister och där Naturvårdsverket har gjort en annan tolkning än Skogsstyrelsen.  

Kritiken handlar om den rättsliga grunden till ändrad tillämpning och kritik mot att individskyddet och utredningskrav ska tolkas så strikt för alla fågelarter. Skogsstyrelsen samordnade sig inte med ansvarig vägledande myndighet för artskydd - Naturvårdsverket. De båda myndigheterna nu fått ett gemensamt uppdrag att ta fram riktlinjer kring artskydd. 

Moderaterna och Centerpartiet tog ett utskottsinitiativ om artskydd i februari 2022.
Regeringen har aviserat en översyn av Miljöbalken i de delar som kopplar till utredningen och remissynpunkter 

Har du frågor, kontakta 
Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy, emelie.nilsson@wwf.se, tel 0735-3147958 
Nina Schmieder, pressekreterare WWF, nina.schmieder@wwf.se, tel 0735-862622 

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 06/05/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se