Nyheter|22 Maj, 2019

WWF granskar EU-valspolitiken: Majoritet av partierna vill stoppa nyförsäljning av helt fossildrivna bilar till 2030

electric-car-734573_1920

En ny WWF-granskning, med 14 frågor inom flera områden, visar att en majoritet (5 av 9) av de svenska partierna i EU-parlamentet i dag vill att all nyförsäljning av personbilar i EU ska vara noll- och lågutsläppsfordon från år 2030. Dessutom vill en majoritet att hälften av EUs budget ska gå till klimat- och miljösatsningar.

* Efter publicering av kompassen har Socialdemokraterna uppgett att de haft för avsikt att svara annorlunda än det som skickats in i enkäten och ändrar därmed svaret i fråga 1 från ”Nej” till ”Ja”.

 – En miljon arter är hotade och vi har allvarliga klimatutmaningar som kan få katastrofala följder. Därför är det viktigt att alla röstar i EU-valet den 26 maj och uppmanar sina partier och EU-kandidater att vässa politiken. Insatserna kan göra stor skillnad för klimatet, naturen och oss människor de kommande åren, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden.

Målet med WWFs valundersökning är att lyfta upp miljöfrågorna på den politiska dagordningen inför Europaparlamentsvalet i slutet av maj. I granskningen framkommer att Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Vänstern vill att 100 procent av nyförsäljningen av bilar ska vara fossilfria/lågutsläpp (elfordon och andra fordon som släpper ut mindre än 50g CO2/km) från år 2030. Det skulle innebära att nya personbilar som drivs med bensin eller diesel inte får säljas alls från och med det året. Centerpartiet däremot vill att 50 procent av nya bilarna ska vara fossilfria/med lågutsläpp till samma år och Moderaterna anger 37,5 procent som mål vid samma tidpunkt. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna uppger inte någon siffra.

Transporterna står för cirka 20-25 procent av EUs samlade utsläpp av växthusgaser och personbilarna står för cirka hälften av dessa. EUs nuvarande målsättning är att 35 procent av nyförsäljningen av personbilar i EU från 2030 ska vara så kallade noll- och lågutsläppsfordon.
WWF anser att detta är för lågt och att EU-parlamentet måste ha som mål att marknadsandelen av nyförsäljningen av fossilfria och lågutsläppbilar ökar till 100 procent.

 Ett mål om att alla bilar som säljs i EU ska vara så kallade noll- och lågutsläppsbilar till 2030 skulle ge såväl konsumenter och fordonstillverkare de signaler som krävs för att transportsektorn ska ställa om i tid, säger Ola Hansén, senior klimatexpert på WWF. Annars är risken att klimatutsläppen från transportsektorn inte minskas i den takt som krävs för att EU ska ligga i linje med Parisavtalets mål. EU som helhet bör nå nettonollutsläpp till 2040.

Det krympande utrymmet för civilsamhället i Europa påverkar miljöorganisationer och enskilda medborgares möjligheter att delta i miljöarbetet. Det har till exempel varit fallet i samband med exploateringen av nationalparken Pirin i Bulgarien och Bialowieza-skogen i Polen. WWFs granskning visar att samtliga partier utom två (Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna) står bakom detta.

 Det finns i dag länder i EU som begränsar sina medborgares möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter att delta i miljöarbetet eller att protestera om inte miljölagstiftning följs. Det är viktigt att EU tar de demokratiska rättigheterna på allvar och skärper tonen mot länder som inte respekterar dem, säger Madeleine van der Veer, ansvarig för samhällspolitik WWF.

Granskningen visar också att en majoritet av våra svenska partier som är representerade i EU (5 av 9) vill att hälften av EUs budget går till till klimat- och miljöåtgärder – men det är få som konkret nämner miljö eller biologisk mångfald i sina kommentarer.

 Klimatutsläppen är stora och den biologiska mångfalden är hotad. Vi måste jobba med bägge områdena. Det är oerhört viktigt att resurser till miljö- och klimatarbetet inte ställs mot varandra utan att att var och en får tillräckligt med resurser, avslutar Madeleine van der Veer.

Fakta

Valenkäten
Enkäten skickades ut till de svenska partier som idag sitter i Europaparlamentet 1 mars och svaren inkom fram till och med 22 mars. Därefter kontaktades samtliga partier igen för att ges möjlighet att tydliggöra eller komplettera sina svar. WWF har efterfrågat partiernas ståndpunkter i frågorna och inte individuella kandidaters ställningstaganden.

Läs hela granskningen på våra valsidor (eller som pdf nedan): https://www.wwf.se/eu-valkompassen-2019/

WWFs EU-valkompass 2019 (pdf)

Bilder mm finns nedan och på vår hemsida:
www.wwf.se/pressrum

Har du frågor, kontakta:
Ola Hansén, senior klimatexpert WWF, 070-280 80 33
Madeleine van der Veer, ansvarig samhällspolitik, 070-292 44 12
Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare WWF, 070-584 15 81
Nina Schmieder, pressekreterare WWF, 073-5862622

Senast ändrad: 2019-05-23

Dela den här artikeln

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se