Gå till huvudinnehållet

Nyheter|03 sep, 2018

WWF kräver: Minst 4 miljarder årligen till skydd av värdefull skog!

Fallna träd i gammalt skogsreservat
Fallna träd i gammalt skogsreservat i Suomussalmi, Finland.

Staten måste satsa mer på naturvård. Med dagens takt når Sverige inte upp till vare sig nationella eller internationella miljömål.  Men det går att vända utvecklingen! WWF vill att nästa regering – oavsett vilken det blir – satsar minst 4 miljarder kronor per år på skydd av värdefull skog och annan natur!

Linda Berglund, Senior rådgivare, svensk skog

– Även om skogen har fått mer skydd sedan 2015 är behovet fortfarande stort. Efterfrågan på träråvara ökar allt mer och läget är fortsatt tufft för den biologiska mångfalden. Mer resurser till skogsskydd skulle dessutom vara en trygghet för markägare med stora naturvärden eftersom det ger större möjligheter att snabbt få ersättning för den skog som bör skyddas, säger Linda Berglund, skogsexpert på Världsnaturfonden WWF.

Så kallad naturskog med gamla träd, lövträd och död ved är livsviktig för många arter, från fåglar till insekter, lavar och svampar. Ett exempel på en art som är nära att försvinna efter ett alltför intensivt skogsbruk, är den vitryggiga hackspetten. För att överleva behöver vitryggen skogar med äldre lövträd och mycket död ved, som ofta saknas i en intensivt brukad skog.

Men Sverige har bara några få procent naturskog kvar, och urskogen är i princip borta. I större delen av landet är skogen utarmad och reducerad till produktionsskog baserad på monokulturer, som är fattiga på biologisk mångfald.

– Men det räcker inte att vi bara skyddar all kvarvarande värdefull skog för att upprätthålla vår biologiska mångfald. Vi måste också restaurera värdefulla skogar, inte minst lövskogar, och se över skogsbrukets miljöhänsyn och brukningsmetoder. säger Linda Berglund, skogsexpert på Världsnaturfonden WWF.

– Vi ser också att det finns ett starkt stöd hos allmänheten för ett ökat skydd av skogar med höga naturvärden, säger Linda Berglund.

I en SIFO-undersökning om svenskars inställning till den svenska skogen som WWF genomförde i våras, svarade åtta av tio tillfrågade att de tycker det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning. Nästan varannan anser också att regeringen behöver tillsätta mer ekonomiska resurser för att öka skyddet av gammal naturskog.

Mer info om SIFO-undersökningen

Ladda ner Skogskompassen 2018

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se