Gå till huvudinnehållet

Nyheter|19 apr, 2023

WWF kritisk till licensjakten på säl

Gråsäl (Halichoerus grypus) Foto Matthew Horwood, WWF UK

Idag den 20 april startar årets säljakt. 1500 gråsälar och 630 knubbsälar får fällas enligt Naturvårdsverkets beslut om licensjakt. WWF är kritiska. –– Att förvalta sälstammen med licensjakt är svårt. Snarare är det överuttaget av fisk som är problemet, säger Tom Arnbom, naturvårdsexpert på WWF.

I Östersjön beräknas det finnas mellan 46 000  - 61 000 gråsälar och cirka 20 400 knubbsälar i Kattegatt och Skagerrak. Det är andra året i rad som Naturvårdsverket tillåter jakt även på knubbsäl. Motiveringen är att sälarna tar fisk ur fiskenät och förstör fiskeredskap.

– WWF vill hellre ha kvar skyddsjakten, som är inriktad på just de sälar som rör sig vid fiskeredskapen. Ett alternativ är också att vidareutveckla redskap som förhindrar sälarna att komma åt fångsten. Det är även viktigt att få till en gemensam förvaltningsmodell för gråsälen mellan alla Östersjöländer på samma sätt som Norge och Sverige har en gemensam förvaltning av fjällräv, säger Tom Arnbom.

WWF menar att jakten kan orsaka onödigt lidande.

– Risken är att vi skadeskjuter djur i vattnet. Hur ska man kunna eftersöka en skadad säl som dyker ner under ytan? Hur många jägare kommer ha med en dykutrustning och göra eftersök? Det är ett av de stora problemen rent djuretiskt med säljakt. Det finns flera moment här som kan innebära djurplågeri och som inte verkar genomtänkta över huvud taget. Det är ju en plåga för ett djur att ha en skada som man långsamt dör av, säger Tom Arnbom.

Naturvårdsverket har även gett tillstånd för skyddsjakt på 350 vikare, en sälart som enligt Naturhistoriska Riksmuseet inte längre har livskraftig bevarandestatus. Den är bland annat hårt utsatt för klimatförändringar.

– Med Naturvårdsverkets goda minne riskerar skyddsjakten på vikare att leda till att vikaren försvinner i förtid från Östersjön. Skyddsjakten är inte heller samordnad med Finland, där en jaktkvot på ytterligare 300-400 vikare förväntas beslutas om senare i vår. Det innebär att det totala antalet vikare som kan skjutas i Östersjön är närmare dubbelt så högt som Havs- och Vattenmyndigheten rekommenderar, vilket är mycket allvarligt, avslutar Tom Arnbom.

Fakta:

För hundra år sedan fanns det cirka 100 000 gråsälar i Östersjön. På grund av jakt och miljögifter som PCB och DDT, minskade antalet till cirka 4 000 på 1980-talet. Efter några decennier med förbud mot miljögifter och begränsad jakt, har gråsälsstammen tillbaka. Nu finns det omkring 46 000– 61 0000 gråsälar i Östersjön. Totalt får 1500 gråsälar och 630 knubbsälar skjutas under årets lice nsjakt. För vikaresälen i Bottenviken är det skyddsjakt som gäller och 350 djur får skjutas.

Jakttider: Licensjakt på gråsäl får ske 20 april-20 maj samt 6 juni 2023 - 15 januari 2024. För knubbsäl gäller perioden 20 april-20 maj samt 1 september 2023-19 april 2024. Skyddsjakt på vikare tillåts 1 maj 2023 – 15 januari 2024. Förra året fick 700 knubbsälar och 420 vikare fällas. 


Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 19/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se