Gå till huvudinnehållet

Nyheter|22 jun, 2022

WWF lämnar in krav på utsläppsbudget signerat av 15 572 personer

Namninsamling för klimatet

WWF uppmärksammar femårsdagen för det klimatpolitiska ramverket genom ett krav på utsläppsbudget underskrivet av 15 572 personer. Namninsamlingen kommer lämnas över lämnas till alla partiledare för riksdagspartierna innan valet i höst. WWF vill att samtliga partier officiellt ställer sig bakom kravet innan valet i september, för att garantera att en utsläppsbudget införs av den nya regeringen. En utsläppsbudget behövs för att Sverige ska uppfylla sin del av Parisavtalet och för att vi ska ta vårt ansvar nu och inte lämna över åtgärder och konsekvenser till kommande generationer.

Den 12:e juni 2022 var det exakt fem år sedan riksdagen tog beslut om Sveriges nuvarande klimatmål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Syftet är att hålla nere den globala temperaturökningen, men för att uppnå det är det viktigt vilken total mängd växthusgaser som släpps ut i atmosfären. För att kunna hålla sig inom en begränsad mängd utsläpp spelar det även en stor roll i vilken takt utsläppen minskar på vägen ner mot nollutsläpp, och inte bara vid vilken tidpunkt vi slutar att släppa ut helt och hållet. Därför behövs en gräns, alltså en budget, för den totala mängden växthusgaser som Sverige får släppa ut från och med nu. Läs mer om det klimatpolitiska ramverket

Att inrätta en utsläppsbudget är ett mer ansvarsfullt sätt att säkerställa att vi faktiskt minskar vår klimatpåverkan i tillräckligt god tid, så inte alla åtgärder och utsläppsminskningar fortsätter att skjutas till framtiden och kommande generationer. Åtgärder, styrmedel och resurser från politiken måste snabbt till för att få ner utsläppen i tillräckligt hög takt, och en bindande budget är ett sätt att sätta press på politikerna att fatta beslut som bidrar till det. Utsläppsbudgeten bör sedan delas upp på mandatperioder och följas upp årligen. Ju större utsläppen är de närmaste åren desto mindre finns kvar för framtiden. En utsläppsbudget skulle även synliggöra hur väl Sveriges utsläpp ligger i linje med vad som krävs för uppnå 1,5-gradersmålet, eftersom den sätter ett tydligt tak för hur mycket växthusgaser Sverige kan släppa ut redan i dagsläget. En utsläppsbudget som förhåller sig till rättviseaspekter inom Parisavtalet resulterar dessutom i att Sverige måste stoppa våra utsläpp betydligt tidigare än nuvarande klimatmål.

En utsläppsbudget är ett viktigt steg i rätt riktning för att vi ska leverera på det vi lovat i Parisavtalet, men det krävs även ytterligare åtgärder. Bland annat konkreta styrmedel som gör att vi får ner utsläppen på flera områden krävs. De sektorer som har de största utsläppen inom Sveriges gränser idag är transport och industri. Åtgärder inom just dessa sektorer är helt avgörande för att kunna hålla utsläppsbudgeten, och är därför det WWF fokuserar på i valet 2022. Inom transporterna krävs exempelvis en kombination av minskat bilresande och ökad elektrifiering. WWF vill bland annat se ett mål och styrmedel för 30% minskad biltrafik till 2030, en minskning som framförallt behöver ske i och nära större tätorter där alternativ till bilen finns.

WWF kräver även kompletterande mål och åtgärder för att minska de utsläpp som svenskarnas konsumtion orsakar i andra länder. Dessa utsläpp syns inte i Sveriges officiella utsläppssiffror, som nästan skulle bli dubbelt så höga om vår totala konsumtion av till exempel prylar, mat och flygresor räknades in. Dessa utsläpp behöver minska i liknande takt som de inhemska utsläppen. WWF anser att det är självklart att det ska finnas styrmedel och åtgärder som syftar till att få ned utsläppen från vår konsumtion.

Ett stort tack till alla som har skrivit under uppropet för en utsläppsbudget. WWF kommer lämna över uppropet till alla partiledare innan valet i höst.

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 30/06/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se