Gå till huvudinnehållet

Nyheter|14 feb, 2024

WWF:  Minska utsläppen snabbt och inkludera biologisk mångfald i svensk energipolitik

WWF uppmanar regeringen att också beakta den biologiska mångfalden när energipolitiken sätts. Här en blomrik äng som lämnats utan att klippas, för de pollinerande insekternas skull.  Foto: Ola Jennersten
WWF uppmanar regeringen att beakta den biologiska mångfalden i energipolitiken. Här en blomrik äng som lämnats utan att klippas, för de pollinerande insekternas skull. Foto: Ola Jennersten

Det behövs en helhetssyn när långsiktiga mål tas fram inom svensk energipolitik, menar WWF. Sverige bör gå i bräschen för hållbar konsumtion och en energiomställning som bidrar till klimatmålen. WWF anser också att den biologiska mångfaldens betydelse måste vägas in i målen – en aspekt som saknas helt i dag.

Världsnaturfonden WWF har nyligen lämnat in ett remissvar på regeringens förslag om nya energipolitiska mål. Det svaret är centralt i den kommande energipolitiska propositionen. Den biologiska mångfaldens betydelse för vårt samhälle måste vägas in i målen för elsystemet i den kommande propositionen. Det kan ske exempelvis genom stärkt motståndskraft och förmåga att hantera klimatförändringarnas effekter. Den utarmade naturen har hamnat i skuggan av klimatdebatten trots att klimatets effekter på mångfalden kan bli förödande för samhälle, konkurrenskraft och välfärd menar WWF. 

– Vi vill få slut på all osäkerhet om de nationella klimatmålen och i synnerhet 2030-målen. Det är självklart att Sverige måste ha ambitiösa nationella klimatmål som fokuserar på stora utsläppsminskningar i närtid, säger Maja Wennerberg Fåhraeus, energiexpert på WWF.  

FN:s klimatpanel IPCC har redan varit tydliga med att 1,5-gradersmålet gäller och att en omställning bort från fossila bränslen måste ta fart under detta årtionde. Vår energianvändning och produktion orsakar i dag ungefär 75 procent av de globala växthusgasutsläppen, så energiomställningen är nödvändig och brådskande för att bromsa den globala uppvärmningen.   

–  När man bedömer samhällets behov av energi bör man väga in hur de bidrar till  klimatmålen. Öka transparensen i kösystemet och prioritera elanslutningar som ger effekter i närtid, fortsätter hon. 

En omfattande elektrifiering av industrier och transporter planeras för att fasa ut fossila bränslen. Sverige bör ta vara på kommuners och städers vilja att minska biltrafiken, menar WWF, som förespråkar Gent-modellen. En modell som gör att man med enkla verktyg kan minska biltrafiken i städer och WWF har utvecklat det arbetet i sitt stadsarbete.  

 – Elektrifiering och effektivisering går hand i hand. Vi behöver mer elproduktion i Sverige. Men för att minska risken för effektbrist och negativ miljöpåverkan behövs en politik som effektiviserar och hushållar med både energi och material. Det ger också Sverige konkurrensfördelar att vara ambitiösa inom både hållbar konsumtion och en grön omställning, avslutar hon. 

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 15/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se