Gå till huvudinnehållet

Nyheter|07 feb, 2022

WWF: Nej till gruvbrytning i Gállok

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Världsnaturfonden WWF säger nej till att det brittiska bolaget Beowulf Mining ska få bryta järnmalm i Gállok/Kallak utanför Jokkmokk. Riksintressena för rennäring, naturvård och friluftsliv står över riksintresset för järnmalmsbrytning i detta fall.

– Vi utgår från att regeringen kommer till samma slutsats när den gjort sin egen sammanvägda bedömning mellan rennäringens- och miljöintressena samt behovet av mer järnmalm, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF.  

WWF anser att gruvnäringen har en nyckelroll i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, både nationellt och internationellt. Det gäller inte minst för att hållbart säkra tillgången till de strategiska mineraler vi kommer behöva för att ställa om energi- och transportsektorn.  

– Vi konstaterar samtidigt att det inte råder någon brist på järnmalm i dag, och att järn inte är en viktig mineral för vår klimatomställning, fortsätter Gustaf Lind. 

WWF delar UNESCO:s bedömning att världsarvet Laponias natur, som är Europas största obrutna vildmarksområde, riskerar att påverkas negativt av en gruvetablering i Gállok.  

Brytningstiden för järnmalm är begränsad till 14 år, vilket är tillräckligt länge för att leda till oåterkalleliga effekter på områdets miljö och rennäring, menar WWF som går på samma linje som länsstyrelsen i Norrbotten. Samtidigt är det för kort tid för att gruvbrytningen skulle vara samhällsekonomiskt försvarbar. 

Enligt Svenska Samernas Riksförbund kommer gruvetableringen få betydligt större konsekvenser än vad bolaget redogjort för. Det kommer utöver den direkta påverkan på Jåhkågaska tjielldes även att påverka renskötseln för många fler samebyar som bedriver renskötsel både inom och omkring Laponia. 

Tidigare erfarenheter från gruvetableringar visar att de i många fall har resulterat i omfattande miljöskador, inte minst på de lokala vattenförekomsterna, som sedan det offentliga har fått ta notan för. 

– När flera riksintressen kolliderar, som i detta fall, ska enligt miljöbalkens bestämmelser företräde ges till det ändamål som på lämpligast sätt främjar den långsiktiga hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön. Vår bedömning är att riksintressena för rennäring, naturvård och friluftsliv står över riksintresset för mineralutvinning i detta fall, avslutar Gustaf Lind. 

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 22/03/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se