Gå till huvudinnehållet

Nyheter|04 mar, 2019

WWF och 22 organisationer: Skydda mer av statens skogar. Nu över 40 000 underskrifter!

Uggla_Large_WW1110432_1900x1200
Lappuggla

När klimatförändringarna ökar och naturen och våra arter hotas, måste vi ta hand om vår planet bättre. Just detta fokuserar Världsnaturfonden WWF på under och före årets Earth Hour. Världens största klimat- och naturmanifestation äger rum lördagen den 30 mars klockan 20.30 till 21.3o.

Världsnaturfonden WWF går nu samman med 22 andra organisationer i ett upprop för våra statliga skogar. Organisationerna vill att regeringen ändrar ägardirektivet och ökar miljökraven på statliga Sveaskog så att viktiga naturvärden kan skyddas.

WWF och 22 organisationer i ett gemensamt upprop: Skydda mer av statens skogar! Var med och påverka våra skogars framtid! Uppmana regeringen att ändra Sveaskogs ägardirektiv och se till att bolagets miljöambitioner höjs så att viktiga naturvärden kan skyddas!
SKRIV PÅ vårt upprop HÄR!
–Sveaskog ägs av oss alla gemensamt och med det följer ett stort ansvar. Vi förväntar oss att vårt eget skogsbolag är ett föredöme för det svenska skogsbruket och förvaltar skogen även för framtida generationer, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF. Sveaskog förvaltar 14 procent av skogarna i Sverige. Flera av dem har höga naturvärden som är avgörande för den biologiska mångfalden och viktiga för att kunna tackla klimatförändringarna. Men trots detta händer det att viktiga och skyddsvärda skogar avverkas. I det januariavtal som slöts mellan regeringen, C och L omnämns ett nytt Sveaskogsprogram under rubriken ”Säkra resurser för skydd av värdefull natur” och att Sveaskog ska vara ett föredöme för hållbart skogsbruk. En viktig åtgärd om Sverige ska kunna uppnå sina nationella och internationella mål om att bevara biologisk mångfald. Nu gäller det för regeringen och näringsminister Ibrahim Baylan att gå från ord till handling och genomföra konkreta åtgärder. I ett öppet brev till näringsminister Ibrahim Baylan uppmanar nu WWF tillsammans med de 22 organisationerna att Sveaskogs ägardirektiv och avkastningskrav ska ses över så att bolaget kan höja sina miljöambitioner. Organisationerna startar nu en namninsamling, där svenska folket uppmanar regeringen att ta ansvar för den statliga skogen - allas vår skog. –Det är viktigt att statens egna skogsinnehav används för att nå de politiska målen. Med det nuvarande ägardirektivet har inte Sveaskog förutsättningar att skydda alla skogar med höga naturvärden, säger Linda Berglund, skogsexpert WWF.
Vi 23 organisationer ställer fyra krav till regeringen:
1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.   Ge alla statliga produktiva skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd. Minst 20 procent produktiv skog i varje skogsregion nedan den fjällnära gränsen ska bevaras långsiktigt som naturreservat och likvärdiga naturvårdsområden. Urvalet av skogar ska styras av naturvärden. I regioner där höga naturvärden saknas bör områden med goda förutsättningar att återskapa naturvärden prioriteras. Staten ska inte behöva betala ersättning till statligt ägda Sveaskog för detta. Länsstyrelserna bör ges i uppdrag att peka ut områden som är lämpliga att skydda. 2. Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd. Besluta om ett nytt omfattande ersättningsmarkspaket där statlig skog med låga naturvärden kan användas för att bytas mot privat skog med höga värden. Dagens anslag till skydd av värdefull skogsmark är långt ifrån tillräckliga för att nå riksdagens miljömål, och ersättningsmarker är ett kostnadseffektivt verktyg för att uppfylla målen. 3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.  Sveaskog ska vara ett föredöme med ett hållbart och ekosystembaserat naturnära skogsbruk i skogar utan höga naturvärden. Det statliga skogsbruket måste också ligga i framkant för att öka användandet av hyggesfria metoder och vara en förebild för andra skogsbrukare i landet. 4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras. De statliga ägardirektiven ska användas för att styra mot en mer hållbar utveckling och hållbart brukande av skogen. Via ägardirektiven måste avkastningskravet på Sveaskog sänkas så att punkterna ovan kan realiseras.
SKRIV PÅ vårt upprop HÄR!
För frågor, kontakta:
Linda Berglund, expert svensk skog WWF, tel: 073-274 42 88, linda.berglund@wwf.se Cecilia Gustavsson, pressekreterare WWF, tel: 073 514 34 98 cecilia.gustavsson@wwf.se
FAKTA: Om Sveaskog
Statliga Sveaskog är Sveriges största skogsägare och äger 14 procent av Sveriges skogsmark. I deras ägardirektiv anges att Sveaskog ska bedriva verksamhet på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning. Sveaskog ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Som svenska folkets skogsbolag ska Sveaskog vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk för Sverige och världen. [caption id="attachment_19938" align="alignnone" width="1024"] A Swedish forest covered in snow.[/caption]

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 04/11/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se