Gå till huvudinnehållet

Nyheter|30 nov, 2018

WWF om resultaten från FN-mötet i Egypten om biologisk mångfald: ”Allvarligt att vi inte når målen”

Brazil
Ursprungsbefolkning vid medicinalväxter från regnskogen.

Att skydda natur och djur är minst sagt riskfyllt. Under senaste året mördades 107 parkvakter i Asien och Afrika – en ökning från 101 personer året före. På tio år har cirka tusen parkvakter fått sätta livet till. Det visar en stor WWF-undersökning om parkvakter i Afrika och Asien. Rapporten publiceras inför ett globalt möte om handel med hotade arter 11-12 oktober i London.

Lovisa Hagberg, Miljöpolicyansvarig Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare på WWF – Det är mycket allvarligt att vi inte når målen för att rädda den biologiska mångfalden till 2020. Men det är positivt att länderna är överens om hur den nya räddningsplanen ska tas fram, att alla ska kunna delta och att man redan nu ser på hur planen ska kunna finansieras, säger Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare på WWF, som varit på plats på mötet i Egypten under FN-förhandlingarna På torsdagen avslutades FN-mötet om biologisk mångfald (COP 14) som hölls i Sharm El-Sheikh, Egypten med representanter för 196 länder. På agendan fanns bland annat att ta fram en färdplan inför nästa FN-möte i Peking 2020, då nästa handlingsplan ska sjösättas (2020-2030). Den ska ersätta de så kallade Aichi-målen som antogs på FN:s mångfaldskonferens i Nagoya 2010.
Globalt miljöproblem
Den minskande biologiska mångfalden är ett globalt miljöproblem. Trycket på arterna ökar, ekosystem skadas och samspelet mellan organismer rubbas. Samtidigt är naturen helt avgörande för människans välmående och välstånd. Arbetet hittills har handlat om att skydda biologisk mångfald och säkra fungerande ekosystem till år 2020. – Exempel på områden där man kommit framåt är klimat och biologisk mångfald och hur man kan integrera biologisk mångfald i beslutsfattande inom andra sektorer som infrastruktur, hälsa, produktion och konsumtion, säger Lovisa Hagberg.
Viktiga rättvisefrågor
Det behövs ett stort tryck för att åstadkomma tillräcklig förändring, och ju fler det är som inser lägets allvar, desto större är möjligheterna att få till det, menar WWF. En grundläggande förutsättning för att få fram en stark plan till 2020 är att man hanterar de underliggande rättvisefrågorna. – Positivt är också den stora uppslutningen av icke-statliga aktörer som vill se en stark överenskommelse om biologisk mångfald för perioden efter 2020. Exempelvis har städer och kommuner träffats för att diskutera hur de kan bidra, liksom urbefolkningar och lokalsamhällen som förvaltar många av de mest mångfaldsrika ekosystemen, säger Lovisa Hagberg. Själva förhandlingarna i Egypten handlade mycket om processen framåt, tekniker för rättvis tillgång till och fördelning av nyttan från genetiska resurser och hur man ska finansiera den kommande planen. Framsteg har också nåtts när det gäller att identifiera värdefulla havsområden som bör skyddas. Koraller i havet, Malaysia

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 21/01/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se