Gå till huvudinnehållet

Nyheter|03 jun, 2020

WWF positiva till att regeringen skapar klimatkollegium under ledning av statsministern

stockholm-3511345__480


Regeringen har just tillsatt ett klimatkollegium med flera ministrar och statsministern som ordförande. På detta sätt skapas bättre förutsättningar för att den svenska klimatpolitiken ska genomsyra alla politikområden, menar Världsnaturfonden WWF. I klimatkollegiet ska utöver statsministern även miljö/klimat-, infrastruktur-, energi-, närings-, finansmarknads- och finansministern ingå.

Foto: Pixabay

Världsnaturfonden WWF har länge drivit att det svenska klimatpolitiska ramverket och klimatmålen ska genomsyra alla politiska områden. Detta blir särskilt viktigt nu när mycket statliga pengar kommer att satsas i återhämtningspolitiken.

Vi välkomnar att statsminister Stefan Löven nu tar på sig ledartröjan för klimatmålen och på så sätt blir ansvarig för att se till att alla politikområden bidrar till klimatomställningen. En förutsättning för att nå de svenska klimatmålen är, utöver en offensiv klimatpolitik, även att se till att inga politikområden motverkar klimatmålen, vilket tyvärr hänt flera gånger tidigare, säger Ola Hansén, senior klimatrådgivare, WWF.

Enligt den svenska klimatlagen som riksdagen fattade beslut om 2017, ska regeringens arbete bedrivas ”på ett sätt som ger förutsättningar för klimatpolitiska och budgetpolitiska mål att samverka med varandra”. WWF tolkar det här entydigt som att alla politikområden ska bidra till klimatmålen. I praktiken har dock huvudansvaret sedan klimatlagen trädde i kraft lagts på Miljödepartementet och klimat- och miljöministern som har haft svårt att få andra ministrar och politikområden att bidra.

Klimatpolitiska rådet har nyligen i en granskningsrapport lyft att styrningen av regeringens klimatpolitiska arbete är helt otillräckligt för att klimatet ska integreras i alla politikområden och klimatmålen kunna nås. I rapporten slår rådet fast att regeringens ledarskap och styrning behöver förbättras och rekommenderar att ansvaret stärks och breddas till fler ministrar.

– Det är mycket glädjande att regeringen med statsministern i spetsen snabbt tagit till sig rekommendationen från det Klimatpolitiska rådet. Klimatkollegiet kan, om det används på rätt sätt, bli det verktyg som regeringen behöver för att kunna driva klimatomställningen med tillräcklig kraft och hastighet. Detta är särskilt viktigt när stora resurser nu satsas i återhämtningspolitiken, säger Ola Hansén, WWF.

För WWF är det helt centralt att återhämtningspolitiken styrs mot klimat- och övriga miljömål. På så sätt prioriteras åtgärder som skapar jobb och utveckling i hållbara sektorer.

Har ni frågor, kontakta Ola Hansén senior klimatexpert  tel 070-2808033, ola.hansen@wwf.se

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 20/01/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se