Gå till huvudinnehållet

Nyheter|13 jan, 2022

WWF storsatsar i Östafrika – vill minska konflikten mellan vilda djur och människor

_WW1106430
En afrikansk elefant med ett GPS-halsband som ska göra det möjligt att spåra elefanter och förstå deras rörelser. Med den informationen ska man förhoppningsvis kunna minska konflikter mellan elefanter och människor. Foto: Greg Armfield / WWF-UK

Ett klimat i förändring och en allt sårbarare natur leder till fler konflikter mellan djur och människor. För att öka möjligheterna för djur och människor att kunna leva sida vid sida så satsar WWF på flera projekt för att styra utvecklingen åt rätt håll.

Kenya och Tanzania har ett fantastiskt djurliv med arter som inte sällan lever nära inpå människor. I stora vildmarksområden bor massajerna tillsammans med lejon, elefanter, leoparder och gnuer. De har länge levt sida vid sida på dessa marker som de alla är beroende av, eftersom massajerna driver boskapsskötsel.

Under de senaste årtiondena har trycket ökat både på naturen, djuren och människorna i dessa områden. Klimatförändringarna har lett till allt intensivare regnperioder, men även långa perioder av torka.

Det har lett till ökade konflikter mellan djur och människor då djurens levnadsområden och tillgång till mat minskar. Elefanter, som kan väga upp till sex ton, är inte bara farliga för människor – utan de riskerar även att förstöra både åkrar och vattencisterner när de söker efter vatten och föda. Rovdjur som lejon kan också rikta in sig mot boskap om de inte har möjlighet att hitta mat på annat sätt.

Allt detta leder till att djur riskerar att dödas av människor i förebyggande syfte.

Michael Kaelo lär skolbarn i Ole Seri, som ligger i Masai Mara Kenya, hur lejon och människor ska kunna leva tillsammans. WWF arbetar i Masai Mara med att främja samexistens mellan vilda djur och människor. Foto: Jonathan Caramanus / Green Renaissance / WWF-UK

Minska rovdjurskonflikter

För att främja samexistens mellan stora kattdjur och människor så kommer WWF Sverige under 2022 och 2023 att satsa 15 miljoner kronor på olika projekt. Det gäller bland annat lejon i Kenya och Tanzania, samt tigrar i Indien.

Redan i dag stöttar WWF bland annat ett projekt som handlar om att sätta halsband på elefanter och lejon för att på så sätt kunna spåra deras rörelser. Av informationen som spårningen ger kan man sedan förstå och hantera de konflikter som uppstår.

Flera enkla och innovativa metoder har också visat sig vara effektiva för att förebygga att vilda djur attackerar boskap. Ett exempel är soldrivna lampor, som sätts upp i närheten av boskapshägn, som med sitt sken skrämmer bort lejon.
En annan insats handlar om att bygga och restaurera vattencisterner som förstörts av elefanter, vid bland annat skolor. Soldrivna elstängsel hindrar elefanter från att ta sig in och förstöra vattenbehållarna. De förser lokalbefolkningen med vatten när det är torka samtidigt som de förhindrar att människor och elefanter kommer i närkontakt med varandra.

David Leto, vid WWF-Kenya, arbetar med att följa elefanter för att bättre förstå deras rörelsemönster och därmed kunna minska konflikterna mellan elefanter och människor. Foto:  Greg Armfield / WWF-UK

Påverkan för alla

Genom starka lokala partnerskap och samhällsdrivet bevarandearbete stödjer WWF lokalbefolkningens ansträngningar att bevara natur och djur för framtida generationer. Genom att öka lokalbefolkningens möjligheter att försörja sig kan människor och vilda djur leva sida vid sida på ett sätt som gynnar alla.
Att skydda viktiga naturområden är avgörande för om vi vill säkra en framtid för de djur som kallar dessa länder sina hem.

Fakta: Samexistens

Människor och vilda djur lever tillsammans på 56 procent av jordens yta. När djuren trängs undan från sina livsmiljöer ökar konflikterna mellan djur och människor.

Den återstående delen av jordens yta är antingen människodominerad (18 procent) eller bebos av väldigt få människor (26 procent).

Konflikterna leder till skador och dödsfall hos både människor och djur samt förlust av egendom och försörjning.
Indirekta konflikter mellan människor och vilda djur kan också leda till allvarliga psykiska, fysiska och sociala konsekvenser som exempelvis kronisk stress och betydande ekonomiska förluster för att skydda människors hem och försörjning.

Konflikter mellan människor och vilda djur är betydande hot mot både bevarandet av vilda djur, människors försörjning samt en hållbar utveckling

Fakta: Lejon

I dag finns det bara omkring 25 000 lejon kvar i världen, varav cirka 2500 finns i Kenya.
Lejonen har försvunnit från 90 procent av sitt utbredningsområde de senaste hundra åren och från mitten på 1990 talet har antalet halverats.

Samtidigt har befolkningen söder om Sahara nästan tiodubblats sedan 1900-talets början. Boskapsskötseln har ökat lavinartat, liksom konflikterna med bönder som håller boskap.

Lejonet (Panthera leo) fanns ursprungligen i Afrika, Europa och delar av Asien och Nordamerika. I slutet av istiden försvann arterna från Nordamerika, Europa och norra Asien, och i modern tid har människan utrotat alla lejon från Nordafrika och södra Asien, bortsett från en liten population på 674 lejon i Gir i västra Indien. I Kenya finns knappt några kvar utanför nationalparker och skyddade områden. Vid förra sekelskiftet år 1900, fanns det omkring 250 000 lejon i världen, på 1980-talet cirka 75 000 och idag cirka 25 000.

I Afrika söder om Sahara kan Kenya, Tanzania, Zambia, Moçambique, Botswana och Sydafrika stoltsera med livskraftiga lejonbestånd. Lejonen klassas som sårbara på den internationella rödlistan.

Lejonräkningen i Kenya har letts av Mara Predator Conservation Programme, Kenya Wildlife Service och finansierats av WWF. För att komma ner på individnivå använder forskarna lejonens morrhår som hjälp. De fungerar som människors fingeravtryck och innebär att man inte räknar samma lejon flera gånger för att locka fram djuren åker de bland annat runt med högtalare som spelar upp lejonvrål. Finns det andra lejon så svarar de och närmar sig ljudet för att försvara sitt revir.

Som en del av en extra satsning på biologisk mångfald i samband med WWFs 50-årsjubileum kommer 7,5 miljoner kronor gå till att främja samexistens mellan lejon och människor i Kenya och Tanzania under 2022 och 2023.

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 13/01/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se