Gå till huvudinnehållet

Nyheter|09 mar, 2022

WWF till miljöministern: Försvaga inte vår miljölagstiftning

Arter i skogen 2022

Den senaste tiden har debatten om artskyddsförordningen varit het. Bakgrunden är Skogsstyrelsens skärpta tolkning av artskyddet som innebär att markägaren ska redogöra för hur fridlysta växt- och djurarter påverkas av skogsbruket. Den 3 mars meddelade miljöminister Annika Strandhäll i SVT och på twitter att artskyddsförordningen ska ändras. WWF är kritiska.

– Det är problematiskt att Strandhäll accepterar Skogsstyrelsens hårda tolkning av fågelskyddet och artskyddsförordningen. Ministern borde lyssna på de ledande miljöjurister som menar att Skogsstyrelsens analys är grund och påståenden vilseledande. Debatten kan bli mindre infekterad om det blir klart att det alls inte gäller bofinkar och talgoxar. Framförallt handlar det om särskilt skyddsvärda arter och om livsmiljöer som tjäderspelplatser, lövsumpskogar och liknande miljöer, säger Peter Roberntz, senior skogsexpert på WWF.

WWF är också kritisk till att Annika Strandhäll nu vill se över miljöbalken utan skäl.

– Det är mycket oroande och vi förväntar oss att klimat- och miljöministern förklarar motiven till en sådan översyn. WWF är kritiska eftersom det finns en uppenbar risk för att vår miljölagstiftning försvagas. Om anledningen till översynen är att se över kunskapskravet för verksamhetsutövare när det gäller hänsyn för att skydda människors hälsa och miljön öppnar det också upp för en onödig och omfattande samhällsdiskussion om fördelning av ansvar, säger Peter Roberntz.

Vi uppmanar vår klimat- och miljöminister att stå upp för naturen genom att:

  • Genomföra de förslag i artskyddsutredningen som ger ett stärkt artskydd
  • Inte genomföra en översyn av miljöbalken som kan leda till försvagning i vårt miljöskydd
  • Verka för att stärka kunskapsunderlag om våra naturvärden samt rådgivning till verksamhetsutövare om hur dessa kan skyddas
  • Säkerställa att det finns ersättningsmöjlighet när artskyddet kräver stora inskränkningar i brukandet

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se