Gå till huvudinnehållet

Nyheter|20 nov, 2022

WWF: Två steg bakåt, ett framåt på klimatkonferensen

Flygbild över motorväg i Los Angeles
Flygbild över motorväg i Los Angeles.

Klimatkonferensen i Egypten (COP27) avslutades, på övertid, söndag morgon. Mötet misslyckades med att sluta gapet mellan ländernas klimatlöften och vad som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Klimatkonferensen lyckades inte heller leverera betydande resultat för genomförandet av ländernas redan avgivna klimatlöften.

– Sammantaget var framstegen få, men etablerandet av en fond för klimatskador i utvecklingsländerna är ett steg i rätt riktning, säger David Mjureke, senior rådgivare i klimat- och energifrågor på Världsnaturfonden WWF. 

Under drygt två veckor har representanter för världens länder under FN:s årliga klimattoppmöte, denna gång  i Sharm el-Sheikh i Egypten, diskuterat hur man kan nå målen i Parisavtalet från 2015 och påskynda klimatomställningen.  

Om de globala utsläppen utvecklas i linje med ländernas nuvarande klimatåtaganden skulle det innebära ungefär 2,5 graders uppvärmning i slutet på detta århundrade. Redan om vi överstiger 1,5 graders uppvärmning väntar allvarliga konsekvenser för våra samhällen och miljön. Ett av WWFs viktigaste krav inför COP27 var därför klimatåtaganden till 2030 i linje med 1,5-gradersmålet.  

Endast ett fåtal länder presenterade skärpta utsläppsmål inför eller under mötet och gapet mellan vad som krävs för att klara 1,5-gradersmålet och ländernas klimatlöften består. COP27 gjorde heller inga framsteg när det gäller den helt avgörande frågan om att fasa ut fossila bränslen. 

– Klimatkrisen utvecklas mycket snabbare än våra åtgärder för att förhindra den. Det fundamentala misslyckandet att komma överens om åtgärder för att minska utsläppen vid COP27 sätter en enorm press på världens ledare att omedelbart öka ambitionerna och ansträngningarna för att hålla Parisavtalets mål inom räckhåll. Världen har inte råd med ännu ett förlorat år i det internationella klimatarbetet, säger David Mjureke. 

WWF konstaterar att svenska regeringens politik, som innebär ökade utsläpp och subventioner av fossila bränslen, skadat Sveriges trovärdighet i klimatförhandlingarna.  

– Om andra länder ska lyssna på vår miljöminister krävs det att hennes egen regering verkar för att nå Sveriges redan beslutade klimatmål. Det är en grundbult i Parisavtalet att klimatambitionerna ska skärpas med tiden - aldrig försvagas, säger David Mjureke.  

Klimatkonferensen  ägde denna gång rum på den afrikanska kontinenten, där flertalet länder riskerar att drabbas mycket hårt av klimatförändringar. Detta trots att de endast i begränsad omfattning varit med och orsakat klimatförändringarna genom egna växthusgasutsläpp. Detta klimatmöte var därför ett viktigt tillfälle att göra framsteg vad gäller klimatanpassning, men även finansiering av klimatåtgärder generellt. WWF krävde inför COP27 bland annat att finansieringen av klimatanpassningsåtgärder fördubblas till 2025 och att den totala klimatfinansieringen ökas så att den överstiger 100 miljarder dollar varje år från och med nu. Tyvärr har resultaten mestadels uteblivit även på detta område. 

På COP 27 beslutades att en fond för ersättning av klimatrelaterade skador och förluster i utvecklingsländer ska etableras.  

– Förbättrade möjligheter till ersättning för klimatskador är viktigt ur ett rättviseperspektiv och det beslutet är det enda betydande framsteget vid COP27. Utan mycket stora utsläppsminskningar kommer det dock inte finnas någon möjlighet för fonden att hålla jämna steg med skadorna, avslutar David Mjureke. 

Länderna lyfter också fram naturens viktiga roll för att motverka klimatförändringar och minska sårbarheten mot klimatförändringar i slutdokumentet, vilket är en fråga WWF driver hårt.  

Har du frågor, kontakta: 

David Mjureke, klimatexpert WWF tel 070-81 49 976 

Nina Schmieder, pressekreterare WWF, tel 0735-862622 

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 20/11/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se