Gå till huvudinnehållet
livsmedelsbutik

Hållbar livsmedelskedja

Initiativet Hållbar Livsmedelskedja samlar ledande företag som tar aktivt ansvar för att ställa om och bidra till en mer hållbar livsmedelskedja i Sverige. Genom ständiga förbättringar och genom att öppet utmana och visa vägen vill initiativet visa att livsmedelsbranschen kan bidra till en ambitiös och positiv förändring. I september utsågs Hållbar Livsmedelskedja till vinnare av Livsmedelspriset 2018.

Målet är att till år 2030 bidra till en avsevärt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i den svenska livsmedelskedjan. För att nå detta arbetar initiativet med att ta fram en Färdplan för Hållbar Livsmedelskedja 2030, där mål formuleras för hela livsmedelskedjan. Arbetet utgår från bland annat Planetary Boundaries, FNs globala hållbarhetsmål samt WWF Sustainable Food for All.

I Hållbar Livsmedelskedja ingår i dag 15 företag: Arla, Axfood, Coop, Fazer, HKScan, ICA, Lantmännen, Löfbergs, Martin&Servera, Orkla Foods, Paulig, Polarbröd, Pågen, Tetra Pak, Unilever samt Världsnaturfonden WWF.

Tillsammans vill aktörerna:

  • Öka takten i omställningen till en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion
  • Agera här och nu för att nå det långsiktiga målet
  • Inspirera och uppmuntra andra livsmedelsaktörer
  • Öka företagens ansvarstagande för människa och miljö
  • Öka transparensen i livsmedelssektorn och därmed konsumenternas förtroende så att hållbara val främjas.

I maj 2018 publicerade initiativet Hållbara Produkter – en konkret vägledning för livsmedelsaktörer att verka för mer hållbara produkter och ett mer hållbart produktsortiment. Vägledningen är framtagen för ett antal råvarukategorier såsom spannmål, mjölkprodukter, kött- och charkprodukter, sjömat, frukt och grönt, vegetabiliska oljor, socker samt kaffe, te och kakao och baserar sig dels på en väsentlighetsanalys, dels en hållbarhetsagenda. Syftet med dokumentet är att visa på åtgärder som kan vidtas redan idag för att såväl ”lyfta botten” som ”växa toppen”. Förutom för primärproduktionen innehåller vägledningen råd för att förbättra hela leverantörskedjan samt råd om val av förpackningar. Vägledningen, som är tillgänglig på svenska och engelska på initiativets hemsida, har rönt stor uppskattning även utanför initiativet.

Vinnare av Livsmedelspriset 2018

I september 2018 mottog Hållbar Livsmedelskedja Livsmedelspriset 2018 som delas ut av Livsmedelsföreningen.

Juryns motivering löd:

Hållbar Livsmedelskedja får priset för att man på ett kraftfullt sätt samlar industrin, dagligvaruhandeln och WWF i ett exemplariskt samarbete för att skapa definitioner och målsättningar, utveckla konkreta verktyg och sätta en gemensam färdplan för en mer hållbar livsmedelskedja mot 2030. Det är ett unikt samarbete med den livsviktiga insikten att samverkan i hela värdekedjan är nödvändig för att säkerställa att livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning sker inom de planetära gränserna.

– Inget enskilt företag sitter ensamma på lösningarna utan nyckeln till framtiden är ökad samverkan i värdekedjan, kommenterade Anna Richert, expert på matfrågor på Världsnaturfonden och samordnare för Hållbar Livsmedelskedja.

– Förutom själva omställningen inom livsmedelssektorn utgör Hållbar Livsmedelskedja också ett intressant projekt för att pröva omställning av en hel bransch, där WWF går in som brobyggare och oberoende experter tillsammans med aktörer i näringslivet. WWFs förhoppning är att kunna skapa fler, liknande samarbeten, säger Margareta Renström, projektledare för Hållbar Livsmedelskedja.

Panda (Ailuropoda melanoleuca)

Årsöversikt 2018

Ett år då biologisk mångfald äntligen fick något av den uppmärksamhet den förtjänar.

Läs mer

Dela gärna:

Senast ändrad 27/12/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se