Gå till huvudinnehållet
Man knyter rotting i Laos

Hållbar rottingproduktion säkrar regnskog och biologisk mångfald på Borneo

I samarbete med IKEA och H&M-gruppen arbetar WWF med att bevara regnskog och biologisk mångfald på Borneo. Detta genom att skapa hållbar produktion av växten rotting, vilket både skyddar skogen och ger försörjningsmöjligheter till lokalbefolkningen.

Regnskogarna på Borneo rymmer en av världens högsta biologiska mångfald men är under ständiga hot om exploatering genom gruvdrift och palmoljeplantager. För att kunna bevara dessa värdefulla skogar är det viktigt att skogen brukas på ett hållbart sätt där både djur, natur och människor gynnas. En lösning som kombinerar alla dessa intressen är hållbar rottingproduktion.

Odling av rotting bevarar skogar

Tillsammans med IKEA och H&M-gruppen arbetar WWF på Borneo för att skapa just detta, en hållbar rottingproduktion som kan tillgodose flera intressen. Rotting är en sorts palm som växer som lianer runtom träd i naturskogar och är en viktig ekonomisk tillgång då den efter skörd kan användas till bland annat möbler och korgar. Då rottingen kräver andra träd och en intakt skog för att kunna växa och föröka sig, skapar rottingproduktion incitament att behålla skogstäcket orört och ger bevarandet av skogen ett ekonomiskt värde. En hållbar produktion skapar både arbetstillfällen och inkomster för människorna i området, samtidigt som det skyddar skogen så att växter och djur kan fortsätta leva och frodas i dessa fantastiska ekosystem.

WWF säkrar en orangutangkorridor

Området vi jobbar i för att uppnå detta heter Katingan och är av extra vikt när det kommer till biologisk mångfald. Förutom att vara hem till mängder av växter och djur och binder också området ihop två stora nationalparker, Sebangau och Bukit baka bukt raya. På så sätt fungerar Katingan som en korridor mellan de två parkerna och möjliggör förflyttning och rörelse för alla djur som lever i området. Något som är extra viktigt för en art som orangutangen som har svårare att klara sig när de lever i isolerade skogar.

IKEA har varit med i projektet i över sex år och har tillsammans med WWF varit en viktig kraft i arbetet med indonesiska myndigheter när det kommer till att ta fram en plan för skogens förvaltning. Från och med 2019 är även H&M-gruppen involverade i projektet, vilket stärker arbetet än mer, då det är viktigt att det finns en efterfrågan av den hållbart producerade rottingen. Genom samarbetet med IKEA och H&M-gruppen finns nu uppköpare av rottingen vilket avgörande för projektets framgång och varaktighet.

Projektet i Katingan är ett gott exempel som visar hur mycket vi kan uppnå när vi arbetar tillsammans, och hur naturvård kan förenas med inkomstmöjligheter för människor.

Trädplantering i Sebangau National Park
Orangutang
Panda (Ailuropoda melanoleuca)

Årsöversikt 2018

Ett år då biologisk mångfald äntligen fick något av den uppmärksamhet den förtjänar.

Läs mer

Dela gärna:

Senast ändrad 17/04/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se