Gå till huvudinnehållet
Panthera tigris altaica

Räddar vi tigern
räddar vi så mycket mer

Tigern i toppen av pyramiden i ensamt majestät. Fruktad, aktad och omgiven av en mystik som få andra djur. Tiger är Världsnaturfonden WWFs största fadderskap och tigerfaddrar i Sverige bidrog 2018 med drygt 10 miljoner kronor till arbetet med att rädda tigern.

Pyramiden visar en viktig princip. Vi måste jobba med alla delarna i den för att kunna rädda de vilda tigrarna. Tigrar kräver nämligen livsutrymme. En ostörd miljö, där de inte tjuvjagas och där det finns gott om bytesdjur. Problemet på många platser i Asien är att både tigern och dess bytesdjur försvunnit på grund av jakt och förlust av livsmiljöer. Bytesdjuren behöver även tillgång även till växter, till rent vatten, pollinerare mm, det som vi kallar ekosystemtjänster. För att dessa ska fortsätta att fungera behöver vi bedriva ett aktivt klimatarbete. Slutligen är det upp till människan i närområdet om naturvårdsarbetet ska lyckas. Med drägliga levnadsvillkor och löner som går att leva på, kan trycket på naturen minskas. Utbildning i säkerhetsfrågor och en tät dialog med lokalbefolkning är nödvändig för att människa och tiger ska kunna leva som grannar. Tiger är trots allt ett farligt djur.

Mervärde med tigerinsatser

En WWF-rapport från 2018 – Beyond the stripes – save tigers, save so much more visar att om tigrarna och deras livsmiljöer bevaras, räddas samtidigt tusentals andra hotade djur och växter och därmed även vårt vilda apotek. Värdet av medicinalväxterna på den internationella marknaden beräknas till mer än 50 miljarder dollar årligen.

Rapporten visar att ett levande tigerlandskap:

  • minskar risken för naturkatastrofer
  • erbjuder mediciner och gynnar människors andliga hälsa
  • säkrar tillgången på rent vatten och stabiliserar vattenflöden
  • lagrar mer koldioxid än andra skogar och minskar därför klimatpåverkan
  • bevarar några av världens rikaste ekosystem
  • skyddar andra viktiga flaggskeppsarter

Investeringar för att rädda tigern är därmed betydelsefulla för att förverkliga av många av FNs hållbara Utvecklingsmål (SDG) i Asien.

Skydd av viktiga vattentäkter

Genom att säkra tigrarnas utbredningsområden skulle vi bidra till att skydda stora vattentäkter, som är källor till färskvatten för upp till 830 miljoner människor i Asien. På samma sätt skulle vi skydda de sista kvarvarande skogarna, som har avgörande betydelse för att reglera utsläppen av koldioxid och därigenom mildrar klimatförändringar.

Porträtt av sibirisk tiger

Anti-tjuvjägare i Lazovsky State Nature Reserve

Lösningar

WWF skyddar, restaurerar och sköter lämpliga tigermiljöer för att få tigern och dess bytesdjur att öka i antal. Gröna stråk möjliggör att tigrarna kan vandra emellan dessa områden.

Det behövs väl utrustade och utbildade vakter som skyddar reservaten för att hålla tjuvjägare borta. Därför utbildar WWF så kallade village game scouts som ett sätt att minska konflikter mellan myndigheter, parkvakter och lokalbefolkning. Dessa utbildas i mänskliga rättigheter och om WWFs policyer kring arbete med ursprungsbefolkningar.

Det är också nödvändigt att engagera lokalbefolkning i naturvårdsfrågorna. Det sker genom diskussioner, utbildning och hjälp att skapa möjligheter till försörjning.

Samarbeten som minskar konflikten mellan tigrar och lokalbefolkning:

  • Tillsammans med bybor utvecklar WWF biogasanläggningar som drivs med kodynga och vatten, men även effektiva spisar. Utanför nationalparkerna Corbett och Kanha i Indien har WWF byggt ett hundratal anläggningar i de byar som oftast får besök av tigrar. Därmed behöver ingen vandra in i tigerskogarna efter ved.
  • WWF ger ersättning till bönder i exempelvis Indien som förlorat boskap på grund av tigerattacker. WWF hjälper djurägarna med rapportering till staten, och ger direkt en mindre summa i väntan på statlig ersättning. Det har lett till att antalet giftdödade tigrar sjunkit till nära noll.
  • På Sumatra i Indonesien arbetar WWF bland annat med att minska illegal handel av tigerdelar samt att utbilda rättsväsendet i tigerproblematiken, vilket lett till att den illegala jakten har avstannat
  • WWF skapar alternativa inkomstmöjligheter åt lokalbefolkningar för att på så vis minska konflikter mellan tiger och människan.
Panda (Ailuropoda melanoleuca)

Årsöversikt 2018

Ett år då biologisk mångfald äntligen fick något av den uppmärksamhet den förtjänar.

Läs mer

Dela gärna:

Senast ändrad 27/06/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se