Gå till huvudinnehållet
One-Planet-Plate

WWF påverkar marknaden, politiker och konsumenter genom konsumentverktyg

Överkonsumtionen av resurser leder till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. Då maten vi äter står för ungefär en fjärdedel av vårt klimatavtryck och är den största orsaken till förlust av biologisk mångfald behöver vi verkligen tänka till kring vad vi lägger på tallriken.

WWF arbetar med matfrågan på flera nivåer i Sverige. För att underlätta för konsumenter har WWF tagit fram tre guider som fungerar som stöd för att kunna göra informerade val av vad som läggs på tallriken.

Genom ett trafikljussystem guidar WWF på ett enkelt sätt till de mer hållbara valen. I Fiskguiden listas olika fiskar och skaldjur, i Köttguiden hittar vi animalier som nöt, lamm, fläsk, kyckling, ägg och ost. Under 2020 lanserades även Vegoguiden som visar vägen till bra vegetabilier på tallriken. Här finns bland annat nötter, frukt, baljväxter och spannmål.

Det finns många goda grönsaker att lägga på grillen i sommar.
Fler behöver ställa om sina matval

Fler medvetna konsumenter som aktivt gör hållbara val, kan påverka marknaden och politiker.

Om kött. Kött kräver mycket resurser och är sammantaget det livsmedel som har högst klimatgasutsläpp. Förbrukningen av kött har minskat de tre senaste åren, från den svenska rekordnivån på 87,8 kg per capita 2016 till 81,9 kg per capita 2019. En av anledningarna kan vara att förståelsen för köttkonsumtionens effekter har ökat. Men även om trendbrottet skett så behöver vi fortsätta att minska konsumtionen och hjälpa konsumenterna till mer hållbara val. Som ett led i detta har WWF tagit fram Köttguiden och fortsätter att kontinuerligt uppdatera den med nya data och produkter. Vi vill att Köttguiden ska användas av konsumenter och som konsumentupplysning genom livsmedelsbutiker och restauranger. Vid varje lansering får guiden stort mediagenomslag och den används aktivt i WWFs kommunikation för att öka spridningen. Genom att vara en del av måltidkonceptet One Planet Plate når Köttguiden också ut till offentlig verksamhet och restauranger.

Om fisk. I dag är drygt 90 procent av alla kommersiella fiskbestånd maximalt utnyttjade eller överfiskade. Klimatförändringar och försurning, förstörelse av livsmiljöer och förlust av arter sätter också stark press på livet i haven. Fiskguiden hjälper både privatpersoner och andra aktörer att välja sjömatsprodukter som kommer från hållbart förvaltade fisken eller från ansvarsfulla och miljöanpassade vattenbruk. Många följer redan Fiskguidens råd sedan flera år.

Om vego. För att vi ska klara att leva inom planetens gränser behöver betydligt fler människor äta betydligt mer mat som baseras på vegetabilier – och omställningen behöver gå mycket fortare än vad den gör i dag. Sedan 2018 har vi därför, med finansiering av Svenska Postkodlotteriet, arbetat för att ta fram Vegoguiden som lanserades under 2020 och guidar konsumenter till vegetabilierna på tallriken. Här kan man bland annat hitta nötter, frukt, baljväxter och spannmål. Guiden används aktivt i WWFs matkommunikation och sprids även till matbutiker och restauranger.

Måltider för en levande planet

För att synliggöra hur en hållbar måltid ser ut i praktiken har WWF utvecklat konceptet One Planet Plate – måltider för en levande planet. Konceptet har funnits sedan 2018, och har definierat en klimatbudget för måltider, och regler för att gynna den biologiska mångfalden. One Planet Plate är nu välkänt bland måltidsaktörer, främst i den offentliga sektorn. Konceptets klimatbudget har blivit något av en norm i måltidssverige, och används bland annat i kommuners och företags målsättningar för mat. Under 2020 gjordes en fortsatt satsning på att ta fram färdigräknade recept och menyer. Bland annat ihop med LRF där tre regionala menyer på enbart svenska råvaror togs fram.

One Planet Plates klimatbudget visar hur mycket klimatpåverkan våra måltider kan ha för att vi ska kunna nå målet om maximalt 1,5 graders global uppvärmning. Budgeten är 11 kg koldioxidekvivalenter (CO2e) per vecka – sedan är det upp till alla matlagare att kreativt välja vad de vill fylla den med.

WWFs Matkalkylator (www.matkalkylatorn.se) bygger på den metodik som tagits fram i One Planet Plate. Den är ett enkelt hjälpmedel för att förstå matens klimatpåverkan. Där syns vilka klimatutsläpp olika livsmedel ger. Matkalkylatorn är framtagen av CarbonCloud och baseras på data från RISE och forskning från Chalmers databas.

Genom att One Planet Plate och Matkalkylatorn sätter en tydlig gräns för hur mycket klimatgaser våra måltider kan ge upphov till, bidrar detta till att öka medvetandet om hur vi ska klara de globala klimatmålen och Parisavtalet. Denna gräns kan måltidsbranschen och privatpersoner sikta mot utan att bli detaljstyrda av vad som ska ligga på tallriken.

WWFs matvision: https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/vision-om-den-hallbara-maten/

Skriv_på-_för_regnskogen_900x480

Årsöversikt 2020

Året som många av oss helst vill glömma. Året som skulle blivit ett supermiljöår men som slutade med att alla toppmöten lades på is på grund av den pågående pandemin. Ändå har många bra saker hänt inom naturvården.

LÄS MER

Dela gärna:

Senast ändrad 14/04/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se