Gå till huvudinnehållet
skog-ryssland-900×600

Nytt ryskt AI-system avslöjar avverkningar av skog med höga bevarandevärden i realtid

Ett nytt AI-övervakningssystem har tagits fram i Ryssland med stöd av WWF-IKEA-partnerskapet. Artificiell intelligens, AI, tillämpas för att automatiskt upptäcka avverkningar i skogar med höga bevarandevärden (HCV) i realtid. Detta är ett stort genombrott i övervakningen av skogsavverkning i Ryssland, samt ett viktigt verktyg i WWFs arbete med att bekämpa olagliga avverkningar och förlust av skogsområden som är viktiga för biologisk mångfald. Under 2019 avskogades så mycket som 3,69 miljoner hektar i Ryssland. 

AI-verktyget, som är framtaget av WWF i Ryssland, tar automatiskt emot satellitbilder, och processar och analyserar sedan information om förändringar i de skogar som kategoriserats som HCV (High Conservation Value) i Ryssland. Med det menas alltså skogar som av olika anledningar identifierats som extra värda att bevara. AI-verktyget kan urskilja områden där skogen har förändrats på grund av bränder, infrastrukturutveckling eller avverkning – och verktyget på en karta exakt var skog har försvunnit.

new monitoring service

”Det bästa med det nya övervakningssystemet är att det är öppet för alla. Alla företag, icke-statliga miljöorganisationer och miljöaktivister kan använda tjänsten. Att det finns så lite tillförlitlig information om skogar i Ryssland är ett av huvudproblemen inom skogssektorn. Det nya AI-systemet är ett första steg mot en lösning. Vi hoppas att det kommer att föra övervakning av illegal skogsavverkning i Ryssland till en ny nivå”, säger Konstantin Kobyakov, WWF Rysslands skogsprogramexpert på HCVF (High Conservation Value Forests).

”Vi använder redan datan för att spåra misstänkta överträdelser av skogsförvaltning i prioriterade områden. Det rör sig främst om områden som omfattas av skydd mot avverkning eller planeras att få skydd, områden där skogsbruksföretag har ingått avtal om avverkningsförbud, skogar som enligt lag ska undantas avverkning för att skydda viktiga lekvatten för fisk samt områden där man vill kontrollera och granska FSC-certifierat skogsbruk”, fortsätter säger Konstantin Kobyakov.

Eftersom det inte finns någon öppen databas för kartläggning och övervakning av avverkningar i Ryssland kan inte AI-tekniken avgöra om en avverkning är laglig eller olaglig. Men miljöorganisationer, miljöaktivister och andra intressenter kan använda informationen från övervakningssystemet för att verifiera detta. Öppna dataresurser som hcvf.ru gör det möjligt för intresserade att få tillgång till koncessionsavtal och andra dokument, för att avgöra om en avverkning är tillåten i ett visst område eller inte. Och om det inte går att verifiera kan frågan skickas vidare till ansvariga myndigheter för vidare utredning.

AI-tekniken har tre stora fördelar:
  1. Det är det första öppna övervakningssystemet i Ryssland som är särskilt utformat för allmänheten och som tillgängliggör information till alla som annars är svår att få tag på. Det tidigare utvecklade övervakningssystemet KEDR har enbart riktat sig till skogsbruket och till specialister.
  2. AI-tekniken är automatiserad och tar emot och bearbetar data snabbt, med hjälp av satellitdata. Det tar i genomsnitt 5-10 dagar vilket är extremt snabbt i en internationell jämförelse.
  3. AI-systemet kan upptäcka på vilket sätt skogen försvinner i realtid.
AI-app avslöjar avverkningar av skog

Ett av WWFs främsta mål är att bevara värdefulla skogar och att upprätthålla biologisk kapacitet. Därför arbetar WWF Ryssland med att förbättra bevakningen av olaglig skogsavverkning i Ryssland, och då särskilt med att bidra till utvecklingen av fjärranalys. AI-systemet utvecklades med stöd av WWF-IKEA-partnerskapet.

”Vi hoppas att den nya AI-tjänsten kommer att avskräcka och minska olagliga skogsavverkningar, stimulera allmänhetens intresse för att granska skogsavverkningar och engagera offentliga organisationer, företag och myndigheter i transparent skogsövervakning i Ryssland”, säger Kobyakov.

”Vi är väldigt glada över utvecklingen av det här verktyget. Det är ytterligare ett steg framåt när det gäller att använda och utveckla ett avancerat system för att öka medvetenheten och hantera de utmaningar som ryska skogar står inför. Vi tror också att det kan bidra till kvaliteten på det arbete som FSC driver för att förbättra ansvarsfullt skogsbruk i Ryssland, säger Mikhail Tarasov, IKEA Global Forestry Manager.

Skriv_på-_för_regnskogen_900x480

Årsöversikt 2020

Året som många av oss helst vill glömma. Året som skulle blivit ett supermiljöår men som slutade med att alla toppmöten lades på is på grund av den pågående pandemin. Ändå har många bra saker hänt inom naturvården.

LÄS MER

Dela gärna:

Senast ändrad 07/05/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se