Gå till huvudinnehållet
Tavvavuoma

WWF säkrar de Arktiska vadarnas framtid

Sammanlagt finns det nästan 11 000 fågelarter i världen där ca 245 av dessa årligen häckar i Sverige. Majoriteten av de fågelarter som häckar i Sverige är flyttfåglar som under vintern flyger till varmare breddgrader.

Hotet mot fågelarterna i Sverige

Fågelarter minskar på grund av exempelvis brist på föda och biotoper – platser där de kan leva – men även de drastiska klimatförändringar som pågår. De hotade fågelarterna har indelats i kategorier efter graden av hotet. ”Akut hotad” omfattar fågelarter som löper en extrem hög risk att försvinna inom en snar framtid. ”Starkt hotad” omfattar fågelarter som bedöms löpa mycket hög risk att dö ut i vilt tillstånd. ”Sårbar” omfattas av fågelarter som löper risk att dö ut i det vilda. Slutligen, ”Nära hotad” omfattar fågelarter som inte uppfyller kriterierna för de tre ovanstående kategorierna men är nära att hamna i någon av kategorierna akut hotad, starkt hotad eller sårbar.

SLU Artdatabanken rapporter visar mellan år 2015–2020 att antalet rödlistade fågelarter ökat med 21 arter i Sverige. Några av dessa fågelarter är fältpiplärka, lappmes, ortolansparv och videsparv. Sedan år 1850 har 9 fågelarter gått förlorade som häckfåglar.

Mosnäppa (Calidris temminckii).

Fågelinventeringen i Tavvavuoma

År 2021 startade WWF tillsammans med Birdlife Sverige en inventering av fågelarter i Tavvavuoma vilket är det svenska området av Arktis i Lappland. Tavvavuomas vackra natur med öppna tundralandskap med lågfjäll, vidsträckta myrmarker, sjöar och lägre vegetation är ett viktigt hem för fågelarter visade fågelinventeringar redan på 1970-talet. Fågelinventeringen 2021 visade fantastiska resultat då området fortfarande hade höga kvaliteter som på 1970-talet.

I Tavvavuomas så bor i synnerhet vadarfåglar och änder i myrmarker med en uppsjö av gölar/småsjöar och palsar. Bakgrunden till projektet är att många arktiska vadfåglar minskar i antal.

P1050318_2

Partnerskapet som säkrar fåglarnas framtid

WWF och Birdlife Sverige vill öka skyddet av de arktiska fågelarterna i Tavvavuoma genom initiativet Arctic Flyways. Detta kommer de göra genom att under sommaren 2022 förse vadarfåglar med lätta sändare. Dessa sändare kommer förse oss med information som möjliggör att fågelarter kan skyddas genom att restaurera och stärka häckningsområden, flyttvägar och under övervintring.

Vill du läsa hela rapporten finns den här!

Foto: Ola Jennersten / TT / kod 2754

Årsöversikt 2021

50 år i naturens tjänst. Under 2021 har vi firat att det är femtio år sedan Stiftelsen Världsnaturfonden WWF bildades i Sverige år 1971. Femtio år av naturvård, miljöarbete och kamp för vår enda planet.

LÄS MER

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se