Gå till huvudinnehållet
Beautiful,Landscape.,Stockholm,Archipelago.,Sweden.,Scandinavian,Nature

Baltic Stewardship Inititiative

WWF har under flera decennier arbetat med att stärka skyddet för haven. De har stor betydelse för såväl människa och djur som natur, och används av många olika delar av samhället. Haven står idag inför många hot. Vårt vackra innanhav Östersjön är exempelvis hårt drabbat av övergödning.

Runt Östersjön sluter sig nio länder med cirka 90 miljoner människor. Havsmiljön påverkas av många olika faktorer och påverkar i sin tur många människor. Sjöfart, fiske, energiproduktion och jordbruk är bara några få faktorer som har inverkan på Östersjöns hälsa. WWF arbetar med olika fokusområden, såsom att skydda viktiga områden, bevara utsatta arter, minska övergödningen, arbeta med hållbar sjöfart och med politisk påverkan.

Original_WW249029_1600

Baltic Stewardship Initiative

Baltic Stewardship Initiative startade 2020 och är ett projekt som WWF Sverige driver tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Lantmännen med finansiering av Jordbruksverket. Initiativet samlar aktörer från hela livsmedelkedjan för att med gemensamma krafter verka för minskad övergödning av våravattendrag, sjöar och hav samt en effektivare och mer cirkulär användning   av växtnäring. Fokus ligger på det östersjövänliga och cirkulära lantbrukets konkurrenskraft som en viktig förutsättning för att kunna skynda på utvecklingen och få till stånd de förändringar som krävs. Initiativet startar i Sverige men har målsättningen att i framtiden engagera nyckelaktörer från alla länder runt Östersjön.

Initiativets fokusområden

  • Östersjövänliga och cirkulära lösningar på gårdsnivå
  • Marknadens premiering av det östersjövänliga och cirkulära lantbruket
  • Hållbar återföring av växtnäring tillbaka till lantbruket.

Rapport 2021 – Potentialen för svenskt lantbruk och livsmedelkedja

Initiativet har släppt tre rapporter sedan starten 2020 som tas fram som stöd för WWF och andras arbete för en mer östersjövänlig och cirkulär livsmedelskedja.

2021 släppte initiativet rapporten ”Potentialen för svenskt lantbruk och livsmedelkedja”, som syftar till att ge en kunskapsbaserad grund och vägledning för Baltic Stewardship Initiative samt för livsmedelskedjans aktörer i stort. Rapporten riktar sig till beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå och är innehållet är uppbyggt av sammanställningar och statistik från befintliga rapporter. Rapporten presenterar hur det svenska lantbruket kan minska sina utsläpp av växtnäring så att dess nationella övergödningsbeting nås, samt bli en del av en mer cirkulär livsmedelskedja med avseende på växtnäring. Rapporten lyfter också  synergier och målkonflikter mellan ovan åtgärder och andra hållbarhetsaspekter som till exempel klimat, biologisk mångfald, vatten i landskapet och en giftfri miljö, samt diskuterar ekonomiska konsekvenser av åtgärderna och ger rekommendationer till livsmedelskedjans aktörer.

Vill du läsa hela rapporten finns den här.

Fortsatt arbete och engagemang

Initiativet har engagerat många lantbruksföretag, företag och organisationer och bjuder in fler företag och organisationer inom livsmedelskedjan som tillsammans vill:

  • utforska och sprida lösningar som främjar ett mer östersjövänligt och cirkulärt lantbruk
  • öka sin egen och andra aktörers kunskap och kompetens i frågorna
  • påverka riksdag och regering för att skapa incitament för ett mer östersjövänligt och cirkulärt lantbruk och livsmedelskedja.
Foto: Ola Jennersten / TT / kod 2754

Årsöversikt 2021

50 år i naturens tjänst. Under 2021 har vi firat att det är femtio år sedan Stiftelsen Världsnaturfonden WWF bildades i Sverige år 1971. Femtio år av naturvård, miljöarbete och kamp för vår enda planet.

LÄS MER

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se