Gå till huvudinnehållet
Vegetables, South Africa

Hållbara matval möjliggör en frisk planet

Människans matval påverkar en själv men även andra människor och slutligen klimatet. Livsmedelsindustrin är en stor bidragande faktor till klimatpåverkan då det leder till avskogning, övergödning samt förlust av vattenresurser. Eat4Change ska öka unga européers kunskapsnivå för att göra hållbara matval för planeten.

Projektet startades och leds av WWF Finland, som även stödjer alla deltagare under projektperioden, som pågår 2020–2024. Eat4Change är EU-finansierat och är en del av EU-programmet DEAR som stödjer projekt som engagerar EU-medborgare bland annat miljömässig utveckling. DEAR-aktiviteter stödjer även EUs arbete för de globala hållbarhetsmålen för att bekämpa fattigdom, skydda planeten och säkerställa välstånd för alla till år 2030.

Eat4Change2000x1000

Syftet och målet med Eat4Change

Med Eat4Change vill vi belysa förbättringar som kan göras på individnivå och engagera unga i Europa att göra planetvänliga val av mat för en hållbar livsstil. Målet är att Eat4Change ska bidra till utveckling, utbildning och att öka unga europeiska medborgares medvetenhet och kritiska förståelse om livsmedelssystem och hållbara val av mat. Med denna förståelse vill Eat4Change uppmuntra och engagera unga att ta en aktiv roll för att adressera dessa frågor globalt. Detta kan påverka andra att göra hållbara val, samt att stödja engagemang med företag och beslutsfattare för att skapa bättre arbetssätt och politisk enhetlighet.

Syftet med att öka förståelsen är att få människor att göra medvetna och hållbara matval. Detta bidrar då med en direkt minskad klimatpåverkan vilket innebär en chans att begränsa den globala uppvärmningen under 1,5 grader och på så sätt stötta de globala hållbarhetsmålen.

MATGUIDER-toppbild

WWFs arbete för Eat4Change

WWF Sverige har i samband med Eat4Change skapat en kurs om hur vi kan äta mer planetvänligt och varför vi bör göra det. Kursen består av fyra avsnitt som innehåller bland annat en hållbar matlagningskurs och pratstund vid matbordet som ger förståelse och ökad kunskap om hur matfrågan hänger ihop med hoten mot planeten. För att inspirera och engagera fler i ett hållbart matval och Eat4Change har WWF samarbetat med starka profiler som Tim och Danny från ArgaSkånskaMän, Filip Dikmen, Rihab Garci och Iman Talabani. Förutom att få ut våra viktiga budskap till sina följare, hänvisar de också till våra konsumentverktyg: WWFs Vegoguide, Matkalkylator samt Köttguide.

För att skapa ett hållbart livsmedelssystem är det väsentligt att hela systemet arbetar aktivt för att: 1) engagera konsumenter, och inspirera dem till att välja mer hållbar mat. 2) arbeta med matproducenter och återförsäljare för mer hållbara livsmedelssystem. 3) göra det lättare att göra hållbara val genom politisk påverkan.

För att klara hoten mot klimatet och den biologiska mångfalden så måste vi ändra både hur maten produceras och hur vi konsumenter agerar. Tillsammans kan vi vara en del av lösningen och äta oss till en planet som mår bra – #Eat4Change.

Foto: Ola Jennersten / TT / kod 2754

Årsöversikt 2021

50 år i naturens tjänst. Under 2021 har vi firat att det är femtio år sedan Stiftelsen Världsnaturfonden WWF bildades i Sverige år 1971. Femtio år av naturvård, miljöarbete och kamp för vår enda planet.

LÄS MER

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se