Gå till huvudinnehållet
WLC most lovable sustainable cities (3600 1800px)
bogota-colombia.jpg

1,3 miljoner medborgare röstar för hållbarhet genom WWFs kampanj We Love Cities

Hösten 2022 var det åter dags för WWF Cities  globala kampanj för hållbara städer i över 60 städer på 6 kontinenter We Love Cities. Kampanjen samlade in över 116 000 förslag från medborgare på hållbarhetsåtgärder och 1,3 miljoner globala röster för hållbara städer.

Kampanjens mål är att uppmärksamma klimatambitiösa städer med robusta strategier och att stärka bandet mellan stadens tjänstemän och deras medborgare.  

Städer spelar en avgörande roll för klimatomställningen 

Urbaniseringen är en stark global trend. Idag bor över hälften av jordens invånare i städer och inom några årtionden beräknas omkring två tredjedelar att vara stadsbor. Städer står idag för en växande miljöbelastning med över 70 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Därför är städernas klimatåtgärder är brådskande och för att ambitionsnivån ska motsvara vad som krävs för att nå de globala klimat- och hållbarhetsmålen krävs att medborgarna uttrycker sitt stöd stadens omställning och även aktivt medverkar med mer hållbara livsstilar.  

 

1 Lund_4-2022 [WWF Magasin]

Kampanjen We Love Cities är exklusiv för finalister

Städer som deltar i kampanjen We Love Cities behöver först ha nått finaliststatus i WWFs One Planet City Challenge. One Planet City Challenge bedömer städernas klimathandlingsplaner utifrån best practice och bedömer om deras mål överensstämmer med Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 °C. Finaliststäder förväntas ha robusta klimathandlingsplaner baserade på välgrundade och mätbara mål.  Upp till tre finaliststäder från varje land bjuds in för att tillsammans med WWFs stadsteam och lokala partners driva en sex veckor lång kampanj för att engagera allmänheten i sitt hållbarhetsarbete.  

Under kampanjen 2022 anordnade många städer exempelvis gatumässor kring hållbara livsstilar, samarbeten med skolor, skräpplockning, stadsvandringar som lyfte fram naturen i staden. Många genomförde också virala onlinekampanjer kring olika hållbarhetsteman. Medborgarna utmanades att visa sin kärlek till staden och uttrycka stöd för stadens klimatåtgärder genom att rösta på dem på WWFs We Love Cities-plattform, Welovecities.org där en röst för staden samtidigt innebär stöd för dess omställning mot a sustainable future powered by renewable energy. Medborgarna bjuds också in att ge egna förslag på hur staden kan bli mer hållbar.  

We Love Cities är ett sätt för städer att engagera medborgarna med stöd av WWF och sina partners. Städerna tävlar mot varandra om att uppnå de mest engagerade medborgarna, vilket bland annat mäts genom antalet röster och medborgarförslag relativt stadens storlek. Det största värdet av kampanjen är dock de varaktiga relationer de får hjälp att utveckla med sina medborgare och lokala partners.  

staden-lund-026.jpg

Medborgarförslagen analyseras

Förutom att dela den insamlade feedbacken med de deltagande städerna, har WWF också analyserat de 116 000 medborgarförslagen för att:  

  • Identifiera intressanta och innovativa idéer kring hållbar stadsutveckling som ger ytterligare inspiration och kunskapsunderlag för fortsatt arbete av såväl WWF och städerna själva.
  • Ta fram trender och mönster i förslagen som kan hjälpa såväl aktörer i de enskilda städerna som WWF att bättre förstå medborgarnas perspektiv på omställningen.

Bland annat identifierades teman kring lokala identiteter och inhemsk kultur och hur detta kan knytas till hållbart boende, exempelvis i Buenos Aires där man uttryckte stolthet för stadens framstående arkitektur och efterfrågade att staden aktivt inkluderar naturbaserade lösningar när denna arkitektur vidareutvecklas. Data från kampanjen understödjer också WWFs globala kommunikation om nödvändiga och önskvärda klimat- och hållbarhetsåtgärder och lyfter medborgarperspektivet på den globala utmaning som klimatförändringarna innebär och varför man vill ställa om till mer hållbara livsstilar. 

We Love Cities är ett av WWFs många projekt som syftar till att föra oss framåt mot en framtid på EN Planet där människan lever i harmoni med naturen.

WLC most lovable sustainable cities (3600 1800px)

Bogotá i Colombia blev tillsammans med svenska Lund vinnare av WWFs internationella utmärkelse One Planet City. Probolinggo, Indonesien hade det största medborgarengagemanget och fick utmärkelsen We Love Cities vinnare 2022.

ÅR framsida 2023-04-21 103353

Årsöversikt 2022

WWF firade Tigerns år 2022 med framgångar där tigrarna ökat i antal i flera geografier.  WWFs Living Planet report visade samtidigt att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 69 %. Året var också ett ödesår för miljön med val i Sverige som ledde till nedmonterad miljöbudget. WWF har därför ökat samarbetet ytterligare med företag för att ta fram strategier och mål för att främja den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan.

LÄS MER

Dela gärna:

Senast ändrad 22/06/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se