Gå till huvudinnehållet
Walrus on ice, Spitsbergen, Norway

ArcNet – Arktis räddning?

Den Arktiska oceanen, känd som norra ishavet, är inte bara en vacker plats utan spelar även en viktig roll för hela jordens klimat och har en fantastisk biologisk mångfald. Dessutom är den en källa till mat och försörjning för många av de cirka 4 miljoner invånarna i Arktis. Men, tyvärr hotas detta unika havsområde av klimatförändringarna. Lyckligtvis har WWF kommit med en smart idé för att rädda den Arktiska oceanen och dess fantastiska liv.

Ett smart nätverk av skyddade marina områden

Arktiska oceanen är i fara när temperaturen stiger och isarna smälter. Detta öppnar dörren för ökad mänsklig aktivitet, som till exempel turism och utvinning av naturresurser. Även om vissa områden skyddas av de arktiska länderna, så sker detta ofta utan att ta hänsyn till hur hela ekosystemet hänger samman. Här kommer ArcNet in – Arctic Ocean Network of Priority Areas for Conservation, eller på svenska: ett nätverk av skyddade prioriterade områden i Arktis.

Havsplanering i stor skala

ArcNet är det första försöket i världen att planera och skydda ett stort havsområde på detta sätt. Målet är att hitta sätt att skydda både djurliv och människor. Det finns två viktiga mål med ArcNet. För det första vill man hitta områden som är viktiga för djurlivet och koppla dem till varandra som ett nätverk. För det andra vill man använda dessa områden för att ta fram regler och planer som kan hjälpa till att skydda hela den arktiska regionens biologiska mångfald.

Baserat på fakta och samarbeten

Förslaget till nätverk togs fram genom en stor mängd systematiska och omfattande analyser. WWF involverade många experter i arbetet som använde högaktuella vetenskapliga data. Över 800 unika variabler relaterade till den arktiska marina miljön beaktades noggrant, vilket till sist resulterade i en stor mängd kartor.

Syftet var att länka samman marina miljöer genom att ta med exempelvis säsongsbetonade livsmiljöer såsom övervintringsplatser och områden som sommartid används för kalvning. WWF ville även få med viktiga, men på olika sätt begränsade, passager för migrerande (flyttande) arter. ArcNet strävar också efter att identifiera ett nätverk av prioriterade skyddade områden som även stöttar framtida havsplanering på regional, nationell och lokal nivå.

Isbjörn på isflak
Isbjörn (Ursus maritimus) på isflak, Svalbard, Norge.

Genom ArcNet kan vi rädda många djur och växter i Arktis. Det handlar inte bara om att skydda isbjörnar på isflak. Det handlar om att hela världen måste hjälpa till. WWF ber alla, från människor till regeringar och företag, att vara med och rädda Arktis. Genom ArcNet kan vi göra havet starkt och tryggt för både människor och djur.

ÅR framsida 2023-04-21 103353

Årsöversikt 2022

WWF firade Tigerns år 2022 med framgångar där tigrarna ökat i antal i flera geografier.  WWFs Living Planet report visade samtidigt att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 69 %. Året var också ett ödesår för miljön med val i Sverige som ledde till nedmonterad miljöbudget. WWF har därför ökat samarbetet ytterligare med företag för att ta fram strategier och mål för att främja den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan.

LÄS MER

Dela gärna:

Senast ändrad 29/08/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se