Gå till huvudinnehållet
Frukt- och grönsaksmarknad i Malaysia

WWF fortsätter guida till hållbara måltider

Maten många av oss i Sverige äter idag orsakar stora klimatutsläpp, och i stället för att bidra till en levande planet leder den ofta till minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av jordens resurser. Med hjälp av måltidkonceptet One Planet Plate och de tre konsumentguiderna Fiskguiden, Köttguiden och Vegoguiden ger WWF därför vägledning till hållbara måltider inom ramen för en planet. 

one-planet-plate-tallrik

WWFs arbete för One Planet Plate

Måltidskonceptet One Planet Plate sätter tydliga kriterier för klimat och biologisk mångfald för det som läggs på tallriken. Konceptet har funnits sedan 2018 och gick under 2022 in i en ny fas när finansieringen från Svenska Postkodlotteriet avslutats. Fokus ligger nu på att få än större spridning för att fler av de måltider som äts ska befinna sig inom ramen för en planet. 

Tillsammans med aktörer i livsmedelsbranschen gick WWF under året in i projektet KliMATomställning för att hitta, och undanröja, hinder för de som levererar måltider att servera mer hållbar och klimatsmart mat. Projektet finansieras av Vinnova och drivs av MiljöMatematik och Gunnebo Slott & Trädgårdar, tillsammans med WWF. Samarbetet bygger på One Planet Plate och målet är att med innovativa metoder, verktyg och coachning nå nya målgrupper och matsammanhang så att fler serverar fler måltider för en planet. 

Under året har One Planet Plate även fått spridning på andra vis. Exempelvis har konceptet lyfts in i Umeås klimatfärdplan för 2023–2025 som ett av tre sätt att mäta att staden är på rätt väg när det gäller att ”konsumera större andel klimatsmart mat.” Svenska Kyrkan har lyft hållbara måltider på en Pilgrimsvandring och testar konceptet på utvalda stiftsgårdar. Dessutom har One Planet Plate-märkningen gjort internationell debut på Roskildefestivalen, Norra Europas största musikfestival med 75 000 besökare. Festivalen införde under 2022 klimatberäkningar av måltider och de ställde krav på att alla matställen (ca 200 stycken) skulle servera minst en maträtt som klarade One Planet Plates kriterier. 

Matguiden app

Konsumentrådgivning i WWF Matguiden

Kriterierna för biologisk mångfald i One Planet Plate bygger på WWFs tre konsumentguider Fiskguiden, Köttguiden och Vegoguiden. Dessa finns samlade i appen WWF Matguiden. Under året har även arbetet fortgått med dessa guider. Fiskguiden har som vanligt återlanserats, men även Vegoguiden har förnyats. I november lades tre nya produkter till i Vegoguiden: kaffe, te och kakao. Bakgrundsmaterialet togs fram av Sveriges Lantbruksuniversitet och återlanseringen fick ett bra mediegenomslag med flera intervjuer med WWFs matexpert Anna Richert. Det som främst lyftes fram var vikten av att välja certifierat kaffe och att minska svinnet av kaffe. 

WWF arbetar med konsumentguiderna ur fler perspektiv. Viktigast är förstås att utveckla förståelsen hos konsumenter för hur bra val av livsmedel kan göras. Vägledande där har varit att guida i en komplicerad fråga där flera aspekter påverkar valet. Klimat, biologisk mångfald, bekämpningsmedel och miljömärkningar har stått i fokus då guiderna har utformats, för att ge en balanserad bild. Men utöver att ge konsumenten verktyg så sprider WWF guiderna i sektorer där konsumenterna kan få hjälp att göra bra val, för att använda hävstångseffekter. Exemplen ovan visar på sådana resultat, där en aktör som tillämpar våra guider kan ge stora ringar på vattnet. 

ÅR framsida 2023-04-21 103353

Årsöversikt 2022

WWF firade Tigerns år 2022 med framgångar där tigrarna ökat i antal i flera geografier.  WWFs Living Planet report visade samtidigt att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 69 %. Året var också ett ödesår för miljön med val i Sverige som ledde till nedmonterad miljöbudget. WWF har därför ökat samarbetet ytterligare med företag för att ta fram strategier och mål för att främja den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan.

LÄS MER

Dela gärna:

Senast ändrad 22/06/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se