Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2020

Det pratas om den svenska skogen

Mossa i svensk skog, Sverige
Rapport om biologiska mångfalden i skogen

Under 2020 har WWF bidragit till att läget i den svenska skogen äntligen kommit upp på allvar i samhällsdebatten. I september släppte WWF en rapport om situationen för den biologiska mångfalden i skogen och behov av politiska åtgärder, som plockades upp av både lokal och rikstäckande media. Rapporten pekade på att skogens arter, ekosystemtjänster men också produktion står på spel om vi inte förändrar vår skogspolitik. Politikerna behöver agera kraftfullt för att vända den negativa utvecklingen som annars riskerar att slå hårt mot Sverige, både miljömässigt och ekonomiskt.

Belyser konsekvenser av skogsbruk

Rapporten belyser konsekvenser av historiskt och nutida skogsbruk. Trots att Sverige rapporterar till EU att livsmiljön i 14 av 15 skogstyper inte är gynnsam för mångfalden av skogens arter, avverkas årligen motsvarande cirka 32 000 fotbollsplaner av biologiskt värdefull skog.

WWF rekommenderar regeringen, riksdagspartier och myndigheter att bland annat skapa en skogspolitik grundad på vetenskap, utveckla en lagstiftning och lagtillsyn med höjda krav på ett hänsynsfullt skogsbruk, arbeta för ett 30 procent representativt skogsskydd, förbättra kunskap om naturvärden i skogen, samt att utveckla en landskapsförvaltning för att säkra biologisk mångfald.

Skogsbruket måste ske inom naturens gränser

I november 2020 kommenterade WWF även regeringens skogsutredning och framförde bland annat det är viktigt att produktionen i skogsbruket måste ske inom ramen för naturens gränser – det vill säga att frångå den rådande situationen där produktion prioriteras före bevarandet av den biologiska mångfalden. Även dessa synpunkter genererade livlig debatt i både traditionella och sociala medier.

Bli Naturfadder

Dela gärna:

Senast ändrad 04/01/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se