Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2017

Elever delaktiga i att forma sin framtida hemstad

Elever delaktiga, Goda resultat 2017

Vår stad 2030 är en del i WWFs arbete för minskade ekologiska fotavtryck, hållbara städer, lärande och delaktighet. I fokus för projektet ligger kommunens klimat- och energiarbete. Arbetssättet utmanar och motiverar eleverna att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Gävle

I Gävle kallades satsningen ”Det goda livet i Gävle 2030 – inom ramen för ett jordklot”. Den genomförs som en del av Utbildning Gävles strategi för lärande för hållbar utveckling. Elever fick föreslå hur Gävle ska se ut och fungera år 2030. Syftet var att göra dem delaktiga i att forma sin framtida hemstad och att involvera dem i dialog med vuxna.

Satsningen har gjorts på tre gymnasieskolor och ett högstadium i Gävle. Det eleverna själva genomgående säger är att arbetet var roligt och lärorikt, att de har fått viktiga insikter och lärt sig mycket om både sakfrågorna och hur komplext det är att arbeta med samhällsplanering. Det har också varit tydligt att eleverna vill vara delaktiga i att påverka sin framtid.

Eleverna har arbetat med en rad olika områden: byggande, boende, bebyggelsestruktur, segregation, grönområden, fritidsgårdar, kollektivt boende, transporter, skolmat, närodlade livsmedel, ekologiska fotavtryck och hållbar bilindustri.

Sollentuna

Sollentuna kommun tog under året ett kliv framåt då de självständigt arrangerade projektet Vårt Sollentuna 2030 med frågeställningen ”Hur ser ett socialt- och miljömässigt hållbart Sollentuna år 2030 ut?” Elever från Sollentuna visade under våren sina idéer och visioner för politiker och tjänstemän. Därefter fick alla deltagare rösta på det elevarbete de tyckte bidrog bäst till ökad social och/ eller ekologisk hållbarhet samt det bidrag de tyckte var mest inspirerande. Det vinnande bidraget inom kategorin bäst bidrag till hållbarhet handlade om att eleverna ville utveckla ett miljövänligt och nytänkande bostadsområde i Skillinge, med fokus på kretslopp genom nya tekniker som elbilar och solceller.

Dela gärna:

Senast ändrad 12/01/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se