Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2020

Ett viktigt initiativ för att minska övergödningen

Baltic-Stewardship-grafik
Nytt nätverk för att minska jordbrukets påverkan på miljön

Den 14 september lanserades Baltic Stewardship Initiative – ett nätverk som samlar aktörer från hela livsmedelskedjan, från lantbrukare till detaljhandeln, för att med gemensamma krafter minska jordbrukets utsläpp av växtnäringsämnen samt använda växtnäring mer effektivt i livsmedelssystemet. Baltic Stewardship Initiative startar i Sverige men har som målsättning att involvera aktörer från samtliga länder runt Östersjön. Målet är att minska övergödningen i vattendrag, sjöar och i Östersjön samt få till en bättre hushållning av växtnäring.

Bakom initiativet står WWF, Lantmännen och LRF med finansiering av Jordbruksverket. 25 organisationer har redan blivit medlemmar och initiativet har identifierat tre områden som arbetet inledningsvis kommer att fokusera på. Som stöd har en vetenskaplig referensgrupp rekryterats.

Nätverket ska gå i bräschen för en mer Östersjövänlig industri

De företag och organisationer som går med i nätverket ska, utöver att aktivt arbeta med initiativets frågor i sin egen verksamhet, tillsammans gå i bräschen för en mer Östersjövänlig lantbruks- och livsmedelsindustri. En industri som bättre hanterar växtnäring som en värdefull resurs som gör nytta i livsmedelsproduktionen på land istället för att skapa problem i sjöar och hav.

Deltagande aktörer ska både sprida lösningar som fungerar, men också ta nya grepp. Eftersom hela kedjan är med är förhoppningen att det på sikt skapar nya affärsmöjligheter och sätt att samverka inom branschen. Aktörerna ska även driva på politiker att skapa incitament för gröna investeringar och arbeta för att öka kunskapen längs kedjan, från lantbrukare till konsument.

Ny rapport visar att stora mängder ny växtnäring tillförs

Rapporten ”Potential for Circularity in the agri-food system”, som släpptes i samband med nätverkets lansering, är livsmedelskedjan i Östersjöregionen alltför linjär (i motsats till cirkulär). Det innebär att stora mängder ny växtnäring kontinuerligt tillförs från mineralgödsel och importerat djurfoder samtidigt som mycket av den tillförda växtnäringen läcker och skapar övergödningsproblem.

Rapporten har tagits fram av Metabolic på uppdrag av WWF Sverige. Den utreder hur näringsflödena i Östersjöregionen ser ut och var de största utsläppskällorna finns.

Dela gärna:

Senast ändrad 10/02/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se