Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2020

Fler företag sätter vetenskapliga klimatmål

reportage dator återvinningslogo

Företag står för betydande klimatutsläpp och har en stor möjlighet att påverka omställningen till en fossilfri värld. WWF vill därför att de vidtar kraftfulla åtgärder för att minska sina utsläpp i linje med 1,5°C-målet. WWF Sverige har bland annat utbildat företag inom så kallade Science Based Targets och hjälpt dem att sätta sådana mål.

Nya deltagare

I november 2020 hade 52 svenska företag, varav 21 nya för året, åtagit sig att sätta vetenskapliga mål. Bland dessa finner vi IKEA, H&M, SSAB, Scania, Volvo cars, Volvo group, COOP och Assa Abloy.

WWF vill uppnå att näringslivet accepterar en standard där klimatmålen sätts i linje med vetenskapen och att företagen ställer om för att bidra till ett hållbart och uthålligt samhälle globalt. Det kan ske genom utökat samarbete i värdekedjan samt att främja klimatinnovationer och cirkulära materialflöden*.

*cirkulära materialflöden innebär att material och restprodukter återanvänds. Genom att återbruka och återvinna material kan vi minska vårt klimatavtryck från inköp, hantering och avyttring av material. Det som i dag kallas avfall måste istället ses som nya råvaror.

Dela gärna:

Senast ändrad 10/02/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se