Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2023

Förbättrad vattenkvalitet i Saxån-Braån

Före och efter Vittskövle
Före och efter drönarbild. Vittskövle Saxån Braån.

Sedan 2021 har Saxån-Braåns vattenråd aktivt arbetat med åtgärdsarbete inom avrinningsområdet för att förbättra vattenkvaliteten.

Med stöd av LOVA-bidrag (Lokala Vattenvårdsprojekt – pengar som kommuner och idella sammanslutningar kan söka hos länsstyrelserna för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt) och samarbete med markägare och lantbrukare har WWF under 2022 och 2023 medfinansierat två delprojekt: Det ena handlar om en sträcka i Braån som nu åter långsamt slingrar sig fram i landskapet, och det andra är en anläggning av ett så kallat svämplan.

Svämplan är plana ytor längs vattendrag och sjöar som formas genom återkommande översvämningar. De fungerar som buffertzoner för ökade vattenmängder.

Dela gärna:

Senast ändrad 26/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se