Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2020

Fortsatt ökning av tigrar i Indien och Ryssland

amurtiger-foto-david-1.jpg

WWF Sverige bidrar till finansiering och annat stöd till tigerprojekt i flera länder. Framför allt genom alla våra Tigerfaddrar. Nu kan vi glädjande rapportera en fortsatt ökning av antalet tigrar i Indien och Ryssland och att populationen kan anses vara stabil i prioriterade områden i Thailand. I Malaysia har man sett att tigrar förökar sig i områden som tidigare var fulla av snaror.

Indien: I flera av WWFs prioriterade tigerlandskap i Indien fortsätter tigrarna att öka. Bland annat i västra Indien sprider sig tigrarna från kärnområdena i Ranthambhor nationalpark till områden utanför parken. I nordöstra Indien i Manas nationalpark har antalet tigrar ökat och dessutom har två tigrar från Bhutan med sändare setts i kamerafällor på den indiska sidan, vilket visar på hur viktigt det är att behålla möjligheten till passager över landsgränser.

Ryssland: De senaste åren har amurtigrarna ökat i Ryska Fjärran Östern, men under 2020 har den afrikanska svinpesten fortsatt att sprida sig hos vildsvinen i regionen. Rapporter har kommit in om stora minskningar av vildsvinen, vilket kan ha stor negativ påverkan på tigrarna, vars föda kan bestå upp till 70 procent av vildsvin. Därför har stödutfodringen till klövvilt varit extra viktigt under året.

I början av december öppnades ett andra veterinärcenter för att öka kapaciteten för att lokalt kunna behandla sårade eller sjuka tigrar. Det nya centret i Khabarovskregionen kommer underlätta trycket på centret söderut i Primorye och tigrarna kommer inte behöva transporteras lika långa sträckor.

Malaysia: I Malaysia har tigrarna det fortfarande svårt, men det finns ljusglimtar. Under 2020 har patrulleringen med lokalbefolkningen i Belum Temengor utökats och antalet snaror som hittats har kraftigt minskat sedan 2017 när arbetet påbörjades. Fyra tigrar (förmodligen en hona med tre ungar) fångades på bild i teamets kamerafällor.

Thailand: I västra Thailand i nationalparkerna Mae Wong och Khlong Lan har vi fortsatt sett honor med ungar vilket betyder att de lyckas föröka sig, men det finns fortfarande utmaningar med att få tillräcklig föda för tigrarna.

I oktober öppnades både ett nytt center för mer digital naturvårdsövervakning samt patrullering och ett utbildningscenter om tigrar och naturvård för unga studenter som bor i områdena runt Khlong Lan nationalpark.

I slutet av september 2020 släppte TRAFFIC och WWF en rapport* som visar på svag lagstiftning och begränsade kontroller i hela EU och Storbritannien av privatägda anläggningar med tigrar i fångenskap. Detta möjliggör att tigerdelar, såsom skinn och ben, kan bli en del av den illegala handeln.

(*Falling Through the System: The role of the European Union captive tiger population in the trade in tigers)

Dela gärna:

Senast ändrad 15/02/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se