Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2022

Framgångar för WWFs hållning på COP15

Demonstration vid COP15

I december 2022 hölls det två år försenade FN-mötet COP15 i Montreal, där världens ledare enades om en historisk handlingsplan för naturen. Om planen uppfylls ska förlusten av biologisk mångfald stoppas och vändas till 2030 – ett globalt mål som kan sägas motsvara 1,5-gradersmålet i Parisavtalet för klimatet. Det ger tydlig riktning för agerande och håller länder ansvariga.

Länderna har bland annat enats om att skydda 30 procent av land, hav och sötvatten till 2030 och att återställa 30 procent av skadade naturområden. Det finns också områden där vi önskat att planen varit starkare, bland annat saknas mål om att halvera fotavtrycket från produktion och konsumtion. Det som är avgörande för om vi i framtiden ska se COP15 som en framgång, är att länderna nu genomför planen. WWF bidrog genom en delegation på plats i Montreal för att driva på en ambitiös plan.

WWF arbetade även intensivt inför mötet och drev på i möten inför de avslutande förhandlingarna. I mars 2022 hölls till exempel tre parallella möten som föregick de avslutande förhandlingarna i december, där en representant från WWF Sweden Youth medverkade. Mötet uppmärksammades stort i media såväl internationellt som i Sverige, där WWF hade en betydande del i kommunikationen och genomslaget.

Dela gärna:

Senast ändrad 28/02/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se