Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2022

Framgångsrikt projekt för vildrenar i Kanada

Caribou, Hudson Bay, Canada
Caribou / reindeer (Rangifer tarandus) migrating across the tundra in summer. Hudson Bay, Canada, © naturepl.com  / Bryan and Cherry Alexander / WWF.

I slutet av 2022 avslutades det framgångsrika fyraåriga projektet ”Skydda isbjörn och vildren i Arktis” – ett projekt som finansierats av WWF och Svenska Postkodlotteriet. I Arktis skapar avsmältningen av havsisen och upptiningen av permafrosten problem för djurlivet, samtidigt öppnar det upp för industriell utveckling i orörda naturområden. Det finns uppgifter på att det kan investeras upp till 10 miljoner miljarder kronor i Arktis de närmaste 15-20 åren, och påverkan från industriella verksamheter som utvinning av olja och gas, gruvor och infrastruktur är ett reellt hot mot isbjörn och vildren. Den snabba förändringen i Arktis medför att akuta åtgärder måste sättas in omedelbart.

Det övergripande syftet med projektet har varit att bidra till att skydda två av de viktigaste arterna i Arktis – isbjörn och vildren. I Nunavut, Kanada, ville WWF tillsammans med lokalsamhällena skydda hälften av kalvningsområdena från framtida industriell verksamhet. Fokus har legat på en omfattande regleringsprocess för markanvändning i Kanada. Projektmålet är på god väg att uppnås eftersom 100 procent av kalvningsområdena har föreslagits att skyddas i det senaste utkastet från 2021 av markanvändningsplanen för Nunavut, Kanada. Det motsvarar ett område lika stort som mer än halva Sveriges yta.

Under hela projektet har samarbete skett direkt med lokalsamhällen för att stödja förslag till skydd av kalvningsområden för vildren samt andra viktiga livsmiljöer som exempelvis vandringskorridorer. Vildrenar är extremt känsliga för störningar när de befinner sig på sina kalvningsplatser, och den ekologiska och kulturella betydelsen av de viktigaste livsmiljöerna för vildren i Nunavut behöver därför värnas.

Dela gärna:

Senast ändrad 30/06/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se