Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2023

Framsteg i arbetet med hållbara städer

foto Julie istock
WWF One Planet City Challenge

WWFs stadsprogram expanderar. Initiativ som Massive Open Online Course (MOOC) och deltagande i policygrupper, som Global Covenant of Mayors (global allians för klimatledarskap i städer), stärker WWFs position för att främja hållbar stadsutveckling. Andelen människor som bor i städer ökar ständigt.

Vår tids radikalt ökade rörlighet har lett till ökade koldioxidutsläpp som bidrar till globala klimatförändringar och till lokala miljö- och hälsoproblem som problem med luftkvalitet, buller, trängsel och olyckor. Därför är vårt arbete med att göra städer hållbara viktigt.

WWFs One Planet City Challenge, med över 350 deltagande städer globalt och över 20 svenska kommuner, slår återigen rekord. Denna klimatutmaning för städer ger stöd, feedback och möjlighet till kunskapsutbyte. Nu inkluderar utmaningen även en ”All Stars”-kategori med tidigare vinnare och f inalister för att stärka deras globala klimatledarskap.

WWFs stadsprogram har initierat en klimatstrategisk referensgrupp i Sverige med fokus på mobilitet. Gruppen består av elva svenska kommuner som har samlats för att höja sina klimatambitioner inom trafiksektorn. Med hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet och med den belgiska staden Gent som förebild, har vi undersökt förutsättningarna för att införa smartare lösningar för att förflytta sig. I Gent har man med konkreta metoder framgångsrikt minskat biltrafiken och förbättrat förhållandena för stadsliv, gång, cykel och kollektivtrafik. Metoderna kan nu användas i Sverige.

Läs mer om WWFs arbete med hållbara städer här.

Dela gärna:

Senast ändrad 05/04/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se