Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2020

Gorillor skyddas mot Covid-19

Bergsgorilla
Rafiki var en av de bergsgorillor som dödades år 2020

Naturvårdsarbetet i många länder har påverkats kraftigt av Covid-19 pandemin. Fältarbeten har inte kunnat genomföras och i många fall har det varit omöjligt att ha möten med samarbetspartners eller träffas, eftersom resor i de olika länderna har varit mycket begränsade. Trots det har mycket åstadkommits. Ett exempel är massiva insatser för att förhindra att Covid-19 sprids till bergsgorillorna. Direkt när Covid19-pandemin slog till infördes strikta restriktioner för hur arbetet med att skydda gorillorna och deras livsmiljö skulle bedrivas. Det har skett genom utbildningar av parkvakter, att bygga karantänstationer och att sprida hygienartiklar.

Hälsokontroller av parkvakterna

WWF Sverige har hjälpt till att Covid-säkra 368 parkvakter som arbetar med att skydda 23 gorillagrupper i Bwindi-Mgahinga, Uganda. Parkvaktsstationerna i Volcanos nationalpark i Rwanda har försatts i karantän, vilket betyder att alla varor och all personal skyddas och det görs regelbundna hälsokontroller av alla som jobbar där. Personalen har fått mat, handsprit, termometrar, munskydd samt kirurgiska ansiktsmasker och tvättstationer har upprättats. Vidare har 2 000 posters med budskap om hur man skyddar sig själv och andra levererats bland byarna som gränsar till skogen och 8 radioprogram om Covid-19 har sänts.

Tjuvjakten har ökat under pandemin

Redan tidigt när pandemin började sprida sig stängdes turismen ner för att förhindra onödig spridning. Det man dock ser är att tjuvjakt med snaror inne i gorillaskogen ökade kraftigt. Man pratar om en fyrfaldig ökning och med det en ökad risk för smittspridning. Därför är det så viktigt att patrullering och tjuvjaktsbekämpning fortgår. Under två månader hösten 2020 plockade parkvakter bort nästan 1 800 snaror, vilket talar sitt tydliga språk.

Dela gärna:

Senast ändrad 10/02/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se