Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2020

Harr och öring simmar åter i Ångermanälvens biflöden

Albloselbäcken – Ångermanälven
Albloselbäcken – återskapad strömsträcka i ett biflöde till Ångermanälven

WWF har tillsammans med Telge Energi finansierat restaureringen av delar av Laxbäcken i Ångermanälven. Dessutom har hela visningsområdet runt Laxbäcken färdigställts under 2020 och bland annat fått informativa skyltar.

Minnen av flottningen rensas bort

För att effektivisera transporten av trädstammar till kusten ”kanaliserades” älvar, åar och bäckar i så stor utsträckning som möjligt i början av 1900-talet. Det innebar att allt ifrån stora stenar till samlingar av mindre stenar togs bort från strömfåran.

Den negativa effekt som flottledsrensningen av vattendragen lett till, har resulterat i att framförallt öring och harr, men också växter och andra djur, har minskat eller till och med försvunnit. Sedan 2015 har vi arbetat tillsammans med omfattande inventeringar i och runt Ångermanälven och för att återskapa flera strömsträckor, ståndplatser och lekplatser. Och redan har öring och harr visat sig.

Sveriges längsta och äldsta flottningsled

I Ångermanälven började man med flottning av timmer redan 1742. Så sent som 1982 upphörde den som den sista flottningsälven i Norrland. Ångermanälven var med sina 450 km Sveriges längsta flottled.

Dela gärna:

Senast ändrad 10/02/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se