Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2022

Lyckat samarbete för restaurerad våtmark

bild Ålö

I maj 2022 invigdes en av de största restaurerade våtmarkerna i sitt slag, våtmarken vid Ålö gård i Stockholms ytterskärgård — ett WWF-projekt som har finansierats av Apotea. Våtmarken kommer att gynna fiskar, fåglar och många andra våtmarksberoende arter, och samtidigt bidra till ökad biologisk mångfald, skydda mot översvämningar och minska näringsläckage till Östersjön.

Den nyrenoverade våtmarken ligger strax söder om Utö i Stockholms skärgård. Med en yta på nio hektar, motsvarande cirka 18 fotbollsplaner, är den ytterskärgårdens största våtmark.

Våtmarken, som ägs och sköts av Skärgårdsstiftelsen, kommer att fungera som lekplats för fiskar, rast- och häckningsplats för fåglar och gynna trollsländor och andra våtmarksberoende arter. Marken kommer också att fånga upp näring från närliggande åkermarker, och bidrar därigenom till ett friskare Östersjön.  Ålö gård är ett av flera våtmarksprojekt som WWF arbetar med.

Dela gärna:

Senast ändrad 07/03/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se